Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Лазо Лазов” в град Средец

Днес, на 15 ноември 2016 г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Лазо Лазов”, град Средец. Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си - Кр. Премянов.

Събранието протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството
2. Отчет за финансовата дейност
3. Избор на Председател, Управителен съвет и Ревизионна комисия

Отчет за  дейността  на дружество през изтеклия отчетен период направи председателят на дружество Божанка Николова. След проведена дискусия, участниците приеха отчета и материалите на събранието.

За председател на дружеството бе преизбрана г-жа Божанка Николова, преизбрано бе и досегашното ръководство.

От името на Централното ръководство слово произнесе Кр. Премянов, който призова тракийци към единство за отстояване на тракийската кауза и набеляза акцентите в работа на СТДБ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн