Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ 2018

На 20 януари 2018 г. в Дома на тракийци в София се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. На заседанието присъстваха членовете на Върховния комитет, председатели и членове на тракийски дружества от страната. Събранието протече при следния дневен ред:    

1.Отчет за изпълнение на план-програмата на Съюза за 2017 г.

2.Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г.

3.Приемане на план-програма за дейността на Съюза за 2018 г.

4.Приемане на проектобюджет за 2018 г.

5.Промени в устава на СТДБ.

6.Приемане на вътрешни правила за управление на собствеността на юридическите лица - членове на СТДБ.

7.Прием на нови членове.

8.Попълване с нови членове на състава на Общото събрание (Върховния комитет) и управителния съвет (Централното ръководство) на СТДБ.

9.Разни.

След като бе установено, че има кворум и събранието е законно, то бе открито.За водещ на събранието бе избран Михаил Вълов - заместник-председател на Централното ръководство. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия член на Върховния комитет  доц. Христо Гиневски.

Красимир Премянов – председател на СТДБ изнесе доклад по отчета и план-програмата, в който подчерта, че през 2018 г., когато се навършват две важни юбилейни годишнини – 115 години от Илинденско-Преображенското въстание и 105 години от геноцида над тракийските българи, основната задача на Съюза ще бъде неговото организационно укрепване.

Присъстващите гласуваха и одобриха отчета, план-програмата, финансовия отчет за 2017 г. и проектобюджета за 2018 г. Приети бяха и промени в устава, които са свързани със задължителното вписване на Съюза в регистъра на юридическите лица, воден от Агенцията по вписванията и с невъзможността СТДБ да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Бяха утвърдени принципи за начините на изключване и отпадане от Съюза. Гласувани бяха и правила за управление на недвижими имоти, собственост на тракийските дружества или други юридически лица  - членове на СТДБ.

Общото събрание на ВК на СТДБ единодушно прие новите колективни членове –тракийските дружества във Варна, Бургас, Айтос, Любимец. Техните председатели Веска Димова, Стефан Колев, Николай Николов и Михаил Димитров, бяха утвърдени за членове на Върховния комитет, както и новоизбраните председатели в Търговище - Нели Ташева и в Шумен - Никола Николов. За членове на Върховния комитет бяха избрани Ваня Мечева от Стара Загора – съпредседател на Тракийския женски съюз, Мария Найденова – Търговище, Златко Попчев - Шумен, Кирил Йорданов -Варна. Нови индивидуални членове станаха адвокат Ина Лулчева - София, проф. д-р Георги Янков - заслужил професор на УНСС, НВП Старозагорски митрополит Киприан , Лазар Налбантов - Бургас, д-р Георги Йорданов - Пловдив и Дора Янкова от Смолян.

Попълнено бе и Централното ръководство с Милен Люцканов (на мястото на Георги Димитров, заминал на дипломатическа работа в чужбина), Елена Мурджева – съпредседател на Тракийския женски съюз и председател на тракийското дружество в Поморие, Цанко Атанасов –  съпредседател на Тракийския младежки съюз и председател на тракийското дружество в Стара Загора, НВП Старозагорски митрополит Киприан, Кирил Йорданов и Чавдар Георгиев.

В разисквания взеха участие Иван Гранитски, д-р Ваня Стоянова, Ваня Мечева, Лазар Налбантов, Веселин Костов, ген. Тодор Бояджиев, Краснодар Беломорски, Цанко Атанасов, Гено Пухов, Стефан Колев, Тодор Коруев, Недялко Комнев.

Приета бе и декларация на Върховния комитет.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн