Архив - План програми 2011-2021
 
 


Тракийски дружества
План програма 2019

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на СТДБ в българското общество и неговата роля в отстояване на националните интереси.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: Укрепване на организационното състояние на СТДБ, основните  структури и тракийски дружества, членове на СТДБ.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение съгласно утвърдената План-програма от ВК на СТДБ и по отделни програми, утвърдени между ЦР и тракийските дружества.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.

Разширяване на аудиторията на в. „Тракия” и увеличаване на абонамента му.

Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода

2. Отбелязване на 116 години от Илинденско-Преображенското въстание и 106 години от геноцида над тракийските българи

3. Творческо реализиране на метростанция с името „Тракия“

4. 95 години от основаването на Тракийския младежки съюз в България

5. 85 години от основаването на Тракийския научен институт

6. Поставяне на бюст-паметник на Капитан Петко Войвода в Алеята на възрожденците в Борисовата градина в София

7. Подготовка на съдържанието на първите томове на енциклопедия „Тракия“ и концепция за дигитализирането й

8. Тържествено честване на 26 март - Деня на Тракия и Одринската епопея в София и в страната

9. Издаване на книгата на Любомир Милетич на руски  език

10. 105 години от дружество „Странджа“ – основоположник на тракийския съюз

11. 120 години тракийско дружество „Одринска епопея“– Стара Загора

12. Дигитализация на архива на СТДБ

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Във взаимодействие със Св. Синод и Дирекцията по вероизповеданията, както и МВнР да продължи традицията за отстояване на българското духовно начало в църквите в Одрин и провеждането на тракийските събори и прояви там.
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен

2. По-тясно взаимодействие с международни и със сродни обществени организации в страната и в чужбина и продължаване и разширяване на договорите за сътрудничество и партньорство.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
ЦР на СТДБ
Срок: 2019 г.

3. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на Съюза в ново помещение в Тракийския дом  и качването му в електронния архив.
Отг. Гл. секретар на СТДБ
Ваня Стоилова, отговорник за библиотеката
Срок: 2019 г.

4. Да се продължи практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен

5. Провеждане на отчетно-изборни събрания за привеждане на уставите на тракийските дружества в синхрон с утвърдения устав на СТДБ – по отделен график.
Отг. Ч. Георгиев, организационен секретар, член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: 2019 г.

6. Въвеждане на единните членски карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – Гл. секретар на СТДБ
Ч. Георгиев, организационен секретар, член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: май 2019 г.

7. Засилване работата с индивидуалните членове и активното им включване към дейността на тракийската организация.
Отг. Кр. Премянов
С. Начев
Срок: Постоянен

8. Привеждане на дейността на Регионалните съвети в съответствие със статута, утвърден от ВК на СТДБ.
Отг. ЦР на СТДБ
Председателите на РС в съответния регион
Председателите на ТД
Срок: Постоянен

9. Подпомагане на новоизградените тракийски дружества за обогатяване на дейността им и активното им включване в живота на общините и районите, в които се намират.
Отг. Ч. Георгиев
Срок: Постоянен

10. Работа за ограничаване на опасността от ислямизирането и настъплението на неоосманизма спрямо районите с българско население в Родопите.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ,
ЦР на СТДБ
Директора на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян, Доспат,
Търговище, Шумен, Сливен, Хасково и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
Председателя на ТМС и ТЖС

11. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. Главния редактор
Председателите на ТД
Председателите на РС

12. Привеждане на финансовата дейност на тракийските дружество в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за фонда-финансово осигуряване на План-програмата.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Членовете  на ЦР на СТДБ
Д. Хубчева

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

-175 години от рождението на Капитан Петко Войвода / по отделна програма/

-95 години Тракийски младежки съюз в България / по отделен план/
Отг. Десислава Костова
Цанко Атанасов

-85 години Тракийски научен институт / по отделен план/
Отг. Чл. кор. Проф. В. Проданов
Д-р Ваня Стоянова

- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (26 март, по отделен план)
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
Председателите на ТД

- Национален конкурс за есе, разказ за ученици от 1-ви до 12-ти клас на тема "Завръщане към корените"-2019  /Родовата памет е жива/  - /ноември2018-март 2019 /
Отг. Б. Богданова

- 120 години ТД „Одринска епопея“ – Стара Загора /април/
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД „Одринска епопея“ – Стара Загора

-Национална инициатива-среща "Завръщане към корените" /април, по отделен план/
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР
Божана Богданова, член на ВК на СТДБ

-Национален пленер за рисунка за ученици от 1-ви до 12-ти клас на тема "Моето Родословно дърво" - /април /


- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)

Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
М. Петров, член на ВК на СТДБ

- Национален тракийски гергьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД-Поморие
и съпредседател на ТЖС

- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“- Средец (май, по отделен план, съвместно с Община Средец)
Отг. Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ

- Национален тракийски фолклорен събор „Св. Св. Константин и Елена“ – Бродилово (май, по отделен план)
Отг. Т. Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ

- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев
Отг. Красимир Премянов
ЦР На СТДБ
Срок: 2 юни 2019 г.

- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план, самостоятелно)
Отг. Маргарит Петров, 
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Членовете на ЦР на СТДБ
и съпредседателите на ТМСБ Д. Костова и Ц. Атанасов

- Национална инициатива-експедиция "По обратния път на дедите ни" (юли, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Божанка Богданова, член на ВК на СТДБ

- Национален тракийски християнски събор "Спасовден" – Ямбол /по отделен план/
Отг. М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ

- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора

- 116 години Илинденско-Преображенско въстание (август, по отделен план, съвместно с Община Малко Търново)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Ген.Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чл. кор. Васил Проданов, директор на ТНИ
Д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ

- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг. Председателя на ТД-Славейно
Мария Консулова, председател на ТД-Смолян

- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. Веселин Костов, председател на ТД Крумовград
и  член на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпредседатели на ТЖС

- 106 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (октомври, по отделен план, съвместно с Община Маджарово)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ

- Четвърти национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ – Бургас /по отделен план/
Отг. ТД-Бургас

- Национални хайдушки празници „Капитан Петко Войвода“ – Чепеларе /по отделен план, съвместно с Община Чепеларе/
Отг. Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ
Мария Консулова, председател на ТД-Смолян

- Представяне по степен на готовност на съдържанието на първите томове на енциклопедия „Тракия“ и концепция за дигитализирането й.
Отг. Проф. В. Проданов, директор на ТНИ 
Красимир Премянов, председател на СТДБ
Проф. Стати Статев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2019 г.

- Периодично обучение на кадрите по актуални текущи и стратегически  въпроси на организацията
Отг. Ч. Георгиев, член на ЦР на СТДБ
- Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ

-Регионален Тракийски събор „Ясна поляна“
Отг. Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ
Лазар Налбантов, член на ВК
Стефан Колев, председател на ТД „Странджа“ – Бургас
Срок: септември 2019 г.

Богат културен афиш на Литературния салон, плод на сътрудничеството между СТДБ и Издателство „Захарий Стоянов“.
Отг. Иван Гранитски
Б. Богданова
Т. Коруев

Реализация на следните издания на ТНИ и СТДБ :
-Надежда Недкова: Михаил Ив. Герджиков - живот и дело.
- Известия на Тракийския научен институт, кн. 17
- Опис на Тракийската сбирка, съхранявана в Научния архив на БАН
- Елена Алекова: Българите-мохамедани - лъжи и фалшификации. 

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в План-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от План-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с докладна записка до Централното ръководство  на СТДБ три месеца преди провеждането им.

Неразделна част от него са сценарият, списъкът на гостите и финансовият разчет.
 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн