Актуално - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Покана за 10-та Национална инициатива-среща „Завръщане към корените”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПОТОМЦИ НА ТРАКИЙСКИ И МАЛОАЗИЙСКИ БЕЖАНЦИ,


На 13 април 2019 г. в гр. Бургас ще се проведе 10-та Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“ с потомци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия, Мала Азия.

Националната инициатива-среща е завръщане към родовите корени, към спомена за мама и татко, баба и дядо, прадедите, към техния бит и обичаи, откриване на досега неоткрити близки и роднини, едно чувство на вълнение, което с думи не може да се опише …

Националната инициатива-среща е място, където ние потомците на тракийските и малоазийските бежанци поставяме въпроси свързани с нашите деди, правим предложения, предлагаме инициативи…

Домакини на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ на 13 април 2019 г. в гр. Бургас ще бъдат г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас и г-н Стефан Колев, председател на Тракийско дружество „Странджа“ гр. Бургас, съорганизатори на срещата.

На Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ на 13 април 2019 г. в гр. Бургас ще присъстват г-н Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България, съорганизатор на срещата, членове на Централното ръководство на СТДБ, членове на ръководството на Тракийския научен институт, членове на ръководството на Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаска област.

На срещата са поканени да присъстват всички потомци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия и Мала Азия от цяла България, тракийските дружества, представители на държавни и общински институции, представителство на Европейската комисия в България, ТЖС, ТМСБ, редакционният екип на вестник „Тракия“, историци, прависти, експерти от комисията по Тракийския въпрос към СТДБ, експерти от Държавна агенция „Архиви“ и по проект „Български имоти на българи-бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия, екипа на предаването „Прокудени от бащин край“, гости от други учреждения и медии.

В тази връзка Ви моля:

• Да информирате Вашите членове и съграждани потомци на тракийски бежанци от Одринска и Беломорска Тракия и Мала Азия за Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“, Бургас, 13 април 2019 г.;

• Най-късно до 22 февруари 2019 г.  да потвърдите желанието си за участие в 10-та Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“ от Вас и Вашите членове и от Вашите съграждани потомци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия и Мала Азия и съпричастни към съдбата на тракийските и малоазийските бежанци.

Участниците в Националната инициатива - среща „Завръщане към корените” могат да носят със себе си спомени, родословни дървета, снимки на близки, стари снимки на дедите си, снимки на автентични предмети и експонати останали от дедите им, тракийски гозби за изложбата „От сръчните ръце на тракийката”, да бъдат облечени с тракийски носии.

Ще се радваме на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ в гр. Бургас на 13 април 2019 г. свързана и с отбелязването на 106-годишнината от събитията по време на Балканската война, с 30-сет годишнината на „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ и 10-сет годишнината на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ всички заедно да се поклоним пред силата и непреклонния дух на дедите ни, пред техния стоицизъм, пред тяхната гордост и достойнство, въпреки ужасите на кървавия поход, въпреки дългия път по който са вървели, по който са падали, и се изправяли и напред продължавали, въпреки пустата съдба бежанска…

Приложения:

Програма за провеждане на националната инициатива-среща;
Предложение и ценови оферти за хотели за гости и участници;

С уважение,
Божана Богданова,
Инициативен екип за организиране и провеждане на 10-та Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 10-ТА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА-СРЕЩА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ” НА ПОТОМЦИ НА БЕЖАНЦИ ОТ ОДРИНСКА И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И МАЛА АЗИЯ

ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩАТА:
Място:
гр. Бургас
Дата: 13 април 2019 г., събота
Начало: 09:30 часа

УЧАСТНИЦИ:
1. Потомци на бежанци от Тракия и Мала Азия
2. Гости 
3. Представители на държавни и общински институции
4. Представители на СТДБ
5. Представители на Община Бургас
6. Представители на ТНИ
7. Представители на Регионален съвет на тракийските  дружества в област Бургас
8. Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане  към корените“  и  „По обратния път на дедите“
9. Тракийско дружество „Странджа“ гр. Бургас
10. Представители на тракийски дружества
11. Представители на редакционен екип на в-к „Тракия”
12. Експерти от Държавна агенция „Архиви”
13. Представители на екипа на предаването „Прокудени от
      бащин край” 
14. Представители на медии

ОРГАНИЗАТОРИ:
Съюз на тракийските дружества в България
Община Бургас
Тракийския научен институт
ТС „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите“
Тракийско дружество „Странджа“ гр. Бургас

13 април 2019 г., събота

09:30 – 10:00 ч.                  Поднасяне на венци и цветя на паметниците на 
                                               Капитан Петко войвода, Георги Кондолов, Мих. Герджиков
10:00 ч. – 10:20 ч.              Трансфер
10:20 - 10:50 ч.                   Възстановка на трагични събития от 1913 г.
Пристанище Бургас          Венец и цветя в морето в памет на тракийските бежанци.
Морска гара
10:50 ч. – 11:10                   Шествие до Храм „Св. Богородица“
11:10 - 11:55 ч.                     Храм „Св. Богородица”. Връзване на лентички с имената
Храм „Св. Богородица“     на дедите на малки венчета в двора на храма. Свещичка
Бургас, ул. „Ген.                   в памет на дедите. Литургия.
Майор Лермонтов“ 5
11:55 ч. – 12:10 ч.               Трансфер
11:10  – 12:45 ч.                  Урок по родолюбие. Пленер за рисунки за деца и ученици
Храм „Св. Богородица“     „Моето родословно дърво“. Засаждане на дръвче с
                                                  вкоренено послание към децата и младежите.
11:55 ч. – 12:10 ч.                Трансфер
12:10 – 12:45 ч.                   „Род рои се, род не гине“. Посрещане на гости и 
Зала в Държавна опера   участници с питка, шарена сол и здравец. Регистрация 
Бургас, ул. „Свети                за участие. Попълване на анкетни карти. Материали за
Климент Охридски“ 2         участниците. Бадж карта с имената на родните места на
                                                 дедите. Изложби.
12:45 – 13:00 ч.                     Заемане местата в залата

13:00 – 14:00 ч.                   Национална инициатива-среща „Завръщане към  
Зала в Държавна опера   корените“. Разорението на тракийските и
                                                 малоазийските българи. Ехо от родовата памет.

14:00 – 14:20 ч.                    Национален конкурс за есе и разказ за ученици на тема:
Зала в Държавна опера   „Завръщане към корените“ /Родовата памет е жива/ и
                                                 Пленер за рисунка за ученици на тема „Моето родословно дърво“ - връчване на отличия и грамоти.

14:20 – 14:35 ч.                   „Завръщане към корените“ и „По обратния път на Зала в Държавна опера       дедите ни“

14:35 – 15:35 ч.                  „С песните и танците на Тракия - Зала в Държавна опера      РОД  РОИ СЕ, РОД НЕ ГИНЕ“ - спектакъл с участието на
                                               тракийски,  ученически, арт, певчески и танцови фолклорни формации.
15:35 – 16:05 ч.                  Справка с архивите.
Зала в Държавна опера
16:05 ч. – 16:12 ч.              Трансфер
16:12 – 16:50 ч.                  Посещение на мястото където е основано тракийско дружество  „Странджа“ Бургас. Поклонение пред паметната плоча.
16:50 ч. – 17:.00 ч.              Трансфер
17:00 - 19:00 ч.                   „Тракийско веселие на бърдцето“ – на седянка - концерт Площад „Ат. Сиреков“  на открито с изпълнения на тракийски славеи и на
пред Община Бургас          тракийски фолклорни формации на автентични
ул. „Александровска“ 22   тракийски песни, традиции и обичаи.
19:30 ч. – до края               „На раздумка“ продължава…
Винарна „Океан“, Бургас,
ул. „Васил Априлов“7,
до Часовника, Община Бургас,
площад „Тройката“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХОТЕЛИ ЗА ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА-СРЕЩА "ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ", 13.04.2019 г., гр. БУРГАС

ХОТЕЛ „МИРАЖ”, Бургас, к-с "Славейков" 93, тел. 056/880888, тел. 056/910160
ХОТЕЛ „ТРИЛОГИЯ”, Бургас, тел. 0876210700, тел. 0899270794

Ангажимент от страна на посочените хотели за потвърждаване на заявена резервация за нощувки, направена от гости и участници на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените”  в Бургас е до 22.02.2019 г.

ЗА ПОДРОБНОСТИ И КОНТАКТИ :
Божана Богданова
Председател на Тракийско дружество „Тракия“ София
Председател на Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“
Потомка на тракийски бежанци от с. Булгаркьой, област Кешан и с. Търново, област Узункюпри, Одринска Тракия
София, ул. „Кешан“ 3, ап. 18
тел. 0886 201 574
E-mail: bojana.bogdanova@gmail.com

 

 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн