Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
На 94 години си отиде от живота полковник от запаса Сотир Докторов-един от възстановителите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

ЕДИН ЖИВОТ ОТДАДЕН НА АРМИЯТА И НА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО
доц. д-р Петър Ненков

Полковник от запаса Сотир Докторов е роден в Пещера на 13 октомври 1927 г. в семейство на бежанци от Беломорска Тракия. Службата му, като офицер в БНА преминава в гарнизоните Бургас, Кърджали, Средец, Пловдив и София . Тринайсет години служи в щаба на 2-ра армия в Пловдив и 3 години в МНО. В продължение на 10 години е началник на ДНА Пловдив . По негово време ДНА Пловдив се превръща в любимо място за отдих и културни развлечения на военнослужещите от Пловдивския гарнизон, родолюбиво огнище и ковачница за таланти в изкуството и културата. Над 2100 самодейци вземат участие в различни художествени формации и неизменно завоюват челните места в провежданите армейски прегледи за художествена самодейност. В продължение на шест поредни години, ДНА - Пловдив е първенец всред сродните културно просветни учреждения на Българската народна армия . По този повод, неговия началник, полковник Докторов е награден с три ордена “ Кирил и Методий”- 1, 2 и 3 степен. След преминаването си в запаса, през 1988г. е избран за председател на общинския и окръжен комитет на запасното войнство в Пловдив.

През 1990 година той участва в инициативата на група запасни офицери от Пловдивския гарнизон и от МВР за възстановяването на Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Четиристотин и осемдесет души се събират на общо събрание в Гарнизонния военен клуб /ДНА/ и избират инициативен комитет от 25 члена за подготовка на Първия Учредителен конгрес на СОСЗ в София.

Полковник от запаса Докторов е избран за председател на Общинската организация на Съюза в Пловдив и няколко мандата я ръководи с вещина и такт. През 1995 г. Ообщинската организация на СОСЗ в Пловдив отбелязва своя пик . В нея се записват 3000 члена, организирани в 90 дружества и 24 клуба по интереси, всред които се открояват Клубът на МВР и Клубът на офицерите и сержантите, служили в щаба на 2-ра армия.

Създадени са общински организации и в други общини на Пловдивска област. Общинската организация в Пловдив се превръща в организация - еталон на СОСЗР и изиграва решителна роля в трудните години на прехода за опазване на обществения мир в града на тепетата.

Полковник от запаса Докторов не можа да приеме спокойно факта, че дори след драстичното съкращаване на армията, се намират политици, които предлагат тя да бъде съкратена още. Това би я превърнало в жалка пародия на някога могъщата българска армия, неспособна да защитят суверенитета и териториалната цялост на родината.

Дейността на организацията по военнопатриотичното възпитание е насочена към формирането на трайна любов към Отечеството и Българската армия. Честванията на национални и воинските празници се превръщат в хубава традиция. Те се организират съвместно с Тракийското дружество „Войвода Руси Славов“, Гарнизонния военен клуб, военните поделения от гарнизона и останалите военно-родолюбиви съюзи.

Подпомагането на болни и възрастни запасни военнослужещи в града на тепетата с безплатни лекарства, дрехи и обувки, отпуснати от благотворителни организации и фондации се посреща с благодарност на членовете на организацията.

Впоследствие полковник от запаса Сотир Докторов бе избран за почетен председател на Общинската организация на СОСЗР. Във връзка с 80-годишнината му, той бе отличен от Министъра на отбраната с награден знак „За вярна служба под знамената” – III степен, за дългогодишна служба в Българската армия и съществен принос в дейността на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Такива бяха стъпалата от живота на полковник от запаса Сотир Докторов и почти всяко от тях бе свързано с мисълта за Българската армия и проблемите на запасното войнство.

ДЪЛБОК ПОКЛОН И ВЕЧНА ПАМЕТ!

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн