За СТДБ - Ръководни органи
 
 


Тракийски дружества

ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ,

избран на 16 април 2016 г. и актуализиран в съответствие с Устава на СТДБ:

Красимир Андреев Премянов - Председател

Заместник председатели:

Геновева Божкова – председател на ТД "Тракия”, Русе

Петър Янков – председател на ТД  "Капитан Петко Войвода", Перник

Гено Пухов - председател на ТД „Яни Попов”, Созопол

Кирил Сарджев - председател на ТД „Георги Сапунаров”,  Хасково

Стефан Начев - главен секретар

I.Тракийски дружества и организации, членове на СТДБ:

СТДБ - представляван от Красимир Премянов

ТД „Одринска епопея”, Ст.Загора - Цанко Атанасов

ТД „Капитан Петко Войвода”, Казанлък - София Парнарова

ТД „Яни Попов”, Созопол – Гено Т. Пухов

ТД „Тракия”, Русе – Геновева П. Божкова

ТД „Лазар Маджаров”, Сливен – Кирил Киряков

ТД „Родопи”, Асеновград – Георги Анастасов

ТД Първомай – Кръстьо Кръстев

ТД „Тракия”, Шумен – Златко Попчев

ТД „Стоян Мавродиев”, Търговище – Мария Найденова

ТД „Георги Сапунаров”, Хасково – Кирил Сарджев

ТД „Тракия, Свиленград – Василка Вангелова

Варна - Кирил Йорданов

ТД „Тракия”, Ямбол – Михайл Вълов

ТД „Капитан Петко Войвода”, Перник – Петър Янков

Тракийски научен институт, София – член. кор. проф. В. Проданов

Тракийска фондация ”Капитан Петко Войвода”, Хасково – Стефан Танев

ТД  Димитровград – Тодор П. Каваков

ТД „Бойко Чавдаров”, Харманли – Маргарит Петров

ТД „Одринска епопея”, Поморие – Елена Мурджева

ТД Пазарджик – Илия  Атанасов

ТД  Бяла – Петър Янев

ТД "Слав Мерджанов", Карнобат – Милка Ковачева

ТД" Капитан Петко Войвода", Карнобат - Милка Спасова

ТД В.Търново - Любомир Петров

ТД "Тракия", Одеса - Мария Грудева

ТД  Доспат - Здравко Огнянов

ТД Нова Загора - Илко Илиев

ТД Несебър -Лазар Япаджиев

ТД "Подем", Плевен - Йордан Гевреков

ТД "Родопи", Велинград - Карамфил Алексов

II. Делегирани структури и физически лица към ЦР на СТДБ,  дружества, които не са юридически лица:

ТД Крумовград - Веселин Костов

ТД Ивайловград - Никола Илчев

ТД "Тракия", София - Божанка Богданова

ТД Смолян - Христо Гиневски

Централен клуб „Родопи” -  Величко Пачилов

Централен клуб „Ветерани тракийци”- Недялко Комнев

Централен клуб „Малоазийски тракийски българи” - Ангел Петров

В. „Тракия” – Главен Редактор Тодор Коруев

Централен съвет на тракийските читалища, Хасково – Диана Славова

Проф. д-р Иван Филчев, София

Д-р Елена Алекова, София

III. Членове, избрани от Общото събрание за срок от 5 години:

Академик Стефан Воденичаров, София

Академик Георги Марков, София

Проф. д.ик.н. Стати Статев, София

Проф. Делчо Порязов, София

Проф. д-р Атанас Щерев, София

НВП митрополит Галактион

Иван Гранитски - писател, журналист, издател

Никола Инджов - писател

Ген. Тодор Бояджиев, София

Донка Петрова, София

Чавдар Георгиев София

Стефан Начев, София

Василиос Ахилеяс Меллиос, София

Хайгашот Азад Агасян, София

Тодор Кирев Тодоров, София

Евгени Захариев Кирилов, София

Алексей Юриевич Беленкий, София

д-р Юлия Григорова, София

Калинка Згурова Кънева, София

Иван Йорданов Димитров, София

Ваня Петрова Стоянова, София

Божана Петрова Богданова, София

Краснодар Иванов Беломорски, София

Милен Стоев Люцканов, София

посланик Георги Димитров Димитров, София

Димитър Тодоров Шалапатов, Хасково

Иван Иванов Иванов, Варна

Димитър Георгиев Лефтеров, Варна

Ангел Делчев Коджаманов, Кърджали

Антон Георгиев Георгиев, Плевен

Маринка Грудева Василева, с .Ген. Инзово, Ямболско

Таньо Илиев Стайковски, с. Славеино, Смолянско

Димитър Николов Антонов, с. Аврен, Кърджалийско

Хубен Стефанов Стефанов, Хасково

Димитър Иванов Иванов, Хасково

Костадинка Пеева Димитрова, Казанлък

Десислава Костова, Димитровград

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Красимир  Премянов - председател

      ген. Тодор Бояджиев – заместник-председател   

     Краснодар Беломорски - заместник-председател

Михаил Вълов - заместник-председател

   Членове на Управителния съвет:

Ст. Начев - главен секретар

Петра Мечева, Стара Загора

Ангел Петров - Централен клуб „Малоазийски тракийски българи”

професор Стати Статев - ректор на УНСС

чл. кор. проф. Васил Проданов - директор на ТНИ

посланик Георги Димитров

                                                                                            

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн