За СТДБ - Ръководни органи
 
 


Тракийски дружества

ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ,

избран на 20 януари 2018 г. и актуализиран в съответствие с Устава на СТДБ:

Красимир Андреев Премянов - Председател

Заместник председатели:

Геновева Божкова – председател на ТД "Тракия”, Русе

Петър Янков – председател на ТД  "Капитан Петко Войвода", Перник

Гено Пухов - председател на ТД „Яни Попов”, Созопол

Кирил Сарджев - председател на ТД „Георги Сапунаров”,  Хасково

I.Тракийски дружества и организации, членове на СТДБ:

СТДБ - представляван от Красимир Премянов

ТД „Одринска епопея”, Ст. Загора - Цанко Атанасов

ТД „Странджа”, Бургас - Стефан Колев

Регионално ТД, Варна - Веска Димова

ТД „Тракийско сърце”, Кърджали - Мариана Ликова

ТД „Капитан Петко Войвода”, Казанлък - София Парнарова

ТД „Яни Попов”, Созопол - Гено Т. Пухов

ТД „Тракия”, Русе - Геновева П. Божкова

ТД „Лазар Маджаров”, Сливен - Кирил Киряков

ТД „Родопи”, Асеновград - Ели Воденичарова

ТД Първомай - Кръстьо Кръстев

ТД „Тракия”, Шумен - Никола Николов

ТД „Стоян Мавродиев”, Търговище - Нели Ташева

ТД „Георги Сапунаров”, Хасково - Кирил Сарджев

ТД „Тракия, Свиленград - Василка Вангелова

ТД „Тракия”, Ямбол - Михайл Вълов

ТД „Капитан Петко Войвода”, Перник - Петър Янков

ТД  Димитровград - Тодор П. Каваков

ТД „Бойко Чавдаров”, Харманли - Маргарит Петров

ТД „Одринска епопея”, Поморие - Елена Мурджева

ТД Пазарджик - Илия  Атанасов

ТД  Бяла - Веселина Йонкова

ТД "Слав Мерджанов", Карнобат - Милка Ковачева

ТД" Капитан Петко Войвода", Карнобат - Милка Спасова

ТД  Айтос  - Николай Николов

ТД Любимец - Михаил Димитров

ТД В.Търново - Любомир Петров

ТД "Тракия", Одеса - Мария Грудева

ТД  Доспат - Здравко Огнянов

ТД Нова Загора - Илко Илиев

ТД Несебър - Лазар Япаджиев

ТД "Подем", Плевен - Йордан Гевреков

ТД "Родопи", Велинград - Карамфил Алексов

ТД гр. Средец - Божанка Николова

Тракийски научен институт, София - член кор. проф. Васил Проданов

Тракийска фондация  "Капитан Петко войвода", Хасково - Стефан Танев

„Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“  -  Божанка Богданова

II. Делегирани структури и физически лица към ЦР на СТДБ,  дружества, които не са юридически лица:

ТД Крумовград - Веселин Костов

ТД Ивайловград - Никола Илчев

ТД "Тракия", София - Божанка Богданова

ТД Смолян - Андрей Печилков

ТЖСБ - Ваня Мечева и Ел. Мурджева, съпредседатели

ТМСБ - Десислава Костова и Цанко Атанасов, съпредседатели

Централен клуб „Родопи” -  Величко Пачилов

Централен клуб „Ветерани тракийци”- Недялко Комнев

Централен клуб „Малоазийски тракийски българи” - Ангел Петров

В. „Тракия” – Главен редактор Тодор Коруев

Централен съвет на тракийските читалища, Хасково – Диана Славова

Проф. д-р Иван Филчев, София

Д-р Елена Алекова, София

III. Членове, избрани от Общото събрание за срок от 5 години:

Академик Стефан Воденичаров, София

Академик Георги Марков, София

Проф. д.ик.н. Стати Статев, София

Проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Проф. Делчо Порязов, София

Проф. д-р Атанас Щерев, София

Доц. д-р Георги Йорданов, Пловдив

Посланик Георги Димитров

НВП Старозагорски митрополит Киприан

Иван Гранитски - писател, журналист, издател

Никола Инджов - писател

Ген. Тодор Бояджиев, София

Донка Петрова, София

Чавдар Георгиев, София

Стефан Начев, София

Василиос Ахилеяс Меллиос, София

Хайгашот Азад Агасян, София

Тодор Кирев Тодоров, София

Евгени Захариев Кирилов, София

д-р Юлия Григорова, София

Калинка Згурова Кънева, София

д-р Ваня Петрова Стоянова, София

Краснодар Иванов Беломорски, София

Милен Стоев Люцканов, София

Адвокат Ина Лулчева, София

Дора Янкова, Смолян

Кирил Йорданов, Варна

Лазар Налбантов, Бургас

Златко Попчев, Шумен

Мария Найденова, Търговище

Ангел Делчев Коджаманов, Кърджали

Антон Георгиев Георгиев, Плевен

Маринка Грудева Василева, с .Ген. Инзово, Ямболско

Димитър Николов Антонов, с. Аврен, Кърджалийско

Хубен Стефанов Стефанов, Хасково

Димитър Иванов Иванов, Хасково

Димитър Шалапатов, Хасково

Костадинка Пеева Димитрова, Казанлък

Десислава Костова, Димитровград

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Красимир  Премянов - председател

Ген. Тодор Бояджиев - заместник председател

Михаил Вълов - заместник председател

     Краснодар Беломорски - заместник-председател

   Членове на Управителния съвет:

Ст. Начев - главен секретар

чл. кор. проф. Васил Проданов - директор на ТНИ

проф. Стати Статев -ректор на УНСС, София

НВП Старозагорски митрополит Киприан

Ангел Петров - Централен клуб  „Малоазийски тракийски българи”

Елена Алексиева Тодорова - Мурджева - съпредседател на ТЖСБ и председател на ТД - Поморие

Цанко Георгиев Атанасов - съпредседател на ТМСБ и председател на ТД - Ст.Загора

Кирил Петров Йорданов, Варна

Петра Мечева, Стара Загора

Чавдар Георгиев Георгиев, София,

Милен Стоев Люцканов, София

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн