За СТДБ - Ръководни органи
 
 


Тракийски дружества

ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ
26 януари 2019 г.

Красимир Андреев Премянов - Председател

Заместник председатели:

Геновева Божкова – председател на ТД "Тракия”, Русе

Петър Янков – председател на ТД  "Капитан Петко Войвода", Перник

Гено Пухов - председател на ТД „Яни Попов”, Созопол

Кирил Сарджев - председател на ТД „Георги Сапунаров”,  Хасково

I.Тракийски дружества и организации, членове на СТДБ:

СТДБ - представляван от Красимир Премянов

ТД „Одринска епопея”, Ст. Загора - Цанко Атанасов

ТД „Странджа”, Бургас - Стефан Колев

Регионално ТД, Варна - Веска Димова

ТД „Капитан Петко Войвода”, Казанлък - София Парнарова

ТД „Яни Попов”, Созопол - Гено Т. Пухов

ТД „Тракия”, Русе - Геновева П. Божкова

ТД „Лазар Маджаров”, Сливен - Кирил Киряков

ТД „Родопи”, Асеновград - Ели Воденичарова

ТД „Тракия”, Шумен - почетен председател Зл. Попчев

ТД „Стоян Мавродиев”, Търговище - Нели Ташева

ТД „Георги Сапунаров”, Хасково - Кирил Сарджев

ТД „Тракия, Свиленград - Василка Вангелова

ТД „Тракия”, Ямбол - Михаил Вълов

ТД „Капитан Петко Войвода”, Перник - Петър Янков

ТД  Димитровград - Тодор П. Каваков

ТД „Бойко Чавдаров”, Харманли - Маргарит Петров

ТД „Одринска епопея”, Поморие - Елена Мурджева

ТД Пазарджик - Илия  Атанасов

ТД  Бяла - Веселина Йонкова

ТД" Капитан Петко Войвода", Карнобат - Милка Спасова

ТД  Айтос  - Николай Николов

ТД В.Търново - Любомир Петров

ТД "Тракия", Одеса - Мария Грудева

ТД  Доспат - Здравко Огнянов

ТД Несебър - Лазар Япаджиев

ТД "Родопи", Велинград - Карамфил Алексов

ТД гр. Крумовград - Веселин Костов

ТД Любимец - Михаил Димитров

ТД „Войвода Руси Славов”, Пловдив - доц. д-р Георги Йорданов

ТД „Тракийско сърце”, Кърджали - Мариана Ликова

ТД „Тракия, общ. Родопи, Пловдив - Кера Тошева

ТД „Ракитница”, общ. Стара Загора - Гено Танев

II. Делегирани структури на СТДБ, юридически лица:

Тракийски научен институт, София - член кор. проф. Васил Проданов

Тракийска фондация  "Капитан Петко войвода", Хасково - Стефан Танев

Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“  -  Божанка Богданова

III. Структури на СТДБ и членове, представляващи тракийски дружества, които не са юридически лица:

ТЖСБ - Почетен председател: П. Мечева; съпредседатели – Ив. Мечева и Ел. Мурджева,

ТМСБ - Десислава Костова и Цанко Атанасов, съпредседатели

Централен клуб „Родопи” -  Величко Пачилов

Централен клуб „Ветерани тракийци”- Недялко Комнев

Централен клуб „Малоазийски тракийски българи” - Ангел Петров

В. „Тракия”  - Главен редактор Тодор Борисов Коруев

Интернет сайт СТДБ - Редактор д-р Ваня Ангелова Иванова

Централен съвет на тракийските читалища, Хасково - Диана Славова

ТД „Родолюбие”, гр.Велики Преслав - Петър Петров

ТД Тополовград - Георги Чаушев

ТД Ивайловград Никола Илчев

ТД Смолян - Мария Консулова и почетен председател А. Печилков

ТД „Лазо Лазов”, гр.Средец - Божанка Николова

ТД „Тракия”, гр.София - Божанка Богданова

ТД Симеоновград -  Росен Бонев

ТД Нова Загора - Илко Илиев

IV. Членове, избрани от Общото събрание за срок от 5 години:

Академик Стефан Воденичаров, София

Академик Георги Марков, София

Чл.- кор. проф. дтн  Георги Михов - Ректор на ТУ, София

Проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, София

Проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Проф. д.ик.н. Делчо Порязов, София

Проф. д-р  Иван Филчев

Проф. д-р Атанас Щерев, София

Доц. д-р Румяна Русева Желева, София

Доц. д-р Георги Йорданов, Пловдив

Снежана Тодорова, председател на СБЖ, София

Посланик Георги Димитров, София

Милен Стоев Люцканов, дипломат, София

д-р Люцкан Кирилов Петров, дипломат

д-р Динко Л. Странски, София

Адвокат Ина Лулчева, София

Мария Георгиева Божкова, София

НВП Старозагорски митрополит Киприан (Огнян Добринов Казанджиев)

Иван Гранитски - писател, журналист, издател

Никола Инджов – писател

д-р Елена Алекова - писател

Ген. Тодор Бояджиев, София

Донка Петрова, София

Чавдар Георгиев, София

Стефан Венелинов Начев, София

Василиос Ахилеяс Меллиос, София

Симеон Игнатов Василев, София

Хайгашот Азад Агасян, София

Тодор Кирев Тодоров, София

Евгени Захариев Кирилов, София

Алексей Юриевич, София

д-р Юлия Йорданова Григорова, София

Калинка Згурова Кънева, София

д-р Ваня Петрова Стоянова, София

Краснодар Иванов Беломорски, София

Дора Илиева Янкова, Смолян

Кирил Петров Йорданов, Варна

Лазар Налбантов, Бургас

Мария Найденова, Търговище

Ангел Делчев Коджаманов, Кърджали

Антон Георгиев Георгиев, Плевен

Андрей Василев Печилков, София

Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора

Маринка Грудева Василева, с .Ген. Инзово, Ямболско

Димитър Николов Антонов, с. Аврен, Кърджалийско

Хубен Стефанов Стефанов, Хасково

Димитър Иванов Иванов, Хасково

Димитър Шалапатов, Хасково

Костадинка Пеева Димитрова, Казанлък

Десислава Костова, Димитровград

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Красимир  Премянов - председател

Ген. Тодор Бояджиев - заместник председател

Михаил Вълов - заместник председател

     Краснодар Беломорски - заместник-председател

   Членове на Управителния съвет:

Стефан Начев - главен секретар

Чл. кор. проф. Васил Проданов - директор на ТНИ

Проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, София

НВП Старозагорски митрополит Киприан

Ангел Петров - Централен клуб  „Малоазийски тракийски българи”

Елена Мурджева - съпредседател на ТЖСБ и председател на ТД - Поморие

Цанко  Атанасов - съпредседател на ТМСБ и председател на ТД - Ст.Загора

Кирил Петров Йорданов, Варна

Петра Мечева, Стара Загора

Чавдар Георгиев Георгиев, София,

Милен Стоев Люцканов, София

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн