Начало
 
 


Тракийски дружества

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (СТДБ) е независима, непартийна и неправителствена, патриотична организация с дълголетна история. Патрон на организацията, е един от нейните създатели Капитан Петко Войвода, който е български национален герой и крупна историческа личност, издигнала се до най-възвишения идеал за свобода, за независимост на България и за мир на Балканите.

СТДБ защитава интересите на около 1,5 милиона българи, живеещи в тракийския регион и вътрешността на страната, и на потомци на бежанци от Беломорска и Източна Тракия. Съюзът има разгърната структура на територията на България и е в процес на доизграждане на своята организационна мрежа във всички общини.

Главните цели на СТДБ са свързани с популяризиране на тракийското културно и историческо наследство, защита на човешките и имуществените права на тракийци и техните потомци, защита на българщината и на тракийските българи извън страната, поддържане на добросъседски отношения с балканските народи.

Живеем в 21в., но върху съдбата на тракийците тегнат последствията от кръвопролитните конфликти, войни и сложни междудържавни отношения в миналото, в резултат на които Тракия е разделена между България, Гърция и Турция, а последствията от това са жестоки – хиляди избити, стотици, прогонени от родните места, които поемат тежката съдба на бежанци. Убедени, че хората трябва да живеят в мир и добросъседство тракийските дружества в България смятат, че в 21 в. това може да стане чрез икономическа и социална интеграция в Европейския съюз. Затова съвременната дейност на СТДБ има своите европейски измерения в инициативата „Тракия без граници”, превърната в средищна територия за свободно движение на хора, капитали и идеи.

Днес, членове на Съюза на тракийските дружества в България са уважавани учени, изследователи, лекари и общественици, сред които се открояват имената на академик Стефан Воденичаров - Председател на Българската академия на науките, проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, академик д.и.н. Георги Марков, Иван Гранитски - писател и издател, професор д.ю.н. Васил Мръчков и др.

Съюзът има самостоятелен печатен орган – вестник „Тракия”.

Към Съюза на тракийските дружества функционират:

  • Тракийски научен институт;
  • Тракийски младежки съюз;

  • Тракийски женски съюз;

  • Тракийски спортен съюз;


Политически клуб „Тракия”, създаден през 2001г., е организацията, която дава възможност на тракийци за активно участие в политическия живот на страната.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн