Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Годишно отчетно събрание на Айтоското тракийско дружество

На 15.03.2014г. в гр. Айтос се проведе годишно отчетно събрание на Тракийско дружество 1897 „Петър Киприлов“. Специален гост на събитието беше председателят на Тракийско дружество „Екзарх Антим I“ – Бургас и на Националния младежки тракийски съюз - Тодор Ангелов. Г-н Ангелов направи кратък анализ на състоянието на тракийските дружества в Бургаска област и изрази своята готовност за сътрудничество с айтоската организация.
Отчет за дейността на Тракийско дружество 1897 „Петър Киприлов“ изложи Димитър Ошавков – председател на дружеството. Поднесената информация представи дейността на  дружество в периода от възстановяването на айтоската тракийска организация на 29 ноември 2012г. до регистрацията му като Сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Работата на дружеството през отчетния период бе подчинена на план – програма, в която бяха застъпени няколко основни събития. Сред тях са:  150 години от рождението на проф. Любомир Милетич – автор на книгата „Разорението на тракийските българи“; 110 години от Илинденско – Преображенското въстание; 100 години от началото на Балканската Освободителна война и превземането на Одринската крепост от българската войска.

Акцент в отчета бе работата на инициативен комитет от потомци на тракийски бежанци, които събраха над 450 подписа от Айтос и региона в подкрепа  Подписката инициирана от ЦР на СТДБ – София. Подписката е относно Резолюцията на Европейски парламент от 21 май 2008г. и Поправката в Доклада на Комисията по външна политика на ЕП от 1 март 2012г., с която Република Турция се призовава да положи повече усилия с посока урегулиране на нерешениете въпроси със своите съседи.  Подписката бе предоставена на СТДБ чрез Бургаското тракийско дружество и внесена от евродепутатите Евгени Кирилов и доц. Маруся Любчева в Брюксел, за да напомня на нашите европейски партньори, че повече от столетие Тракийският въпрос стои нерешен.

Благодарение даренията на родолюбиви българи бе изработено ново знаме на дружеството, което беше тържествено осветено в храм „Св. Димитър“ на 26 март 2013г. – Ден на Тракия. Дружеството прие за свой патрон името на свещеник Петър Киприлов, сподвижник на Васил Левски в Странджанско. На заседание на 18 февруари 1925г. настоятелството на тракийското благотворително дружество в Айтос избира свещеник Петър Киприлов за свой почетен председател.

Знамето на ТД „Петър Киприлов“ бе развято за първи път на Националния младежки тракийски събор на „Илиева нива“, на честванията на „Петрова нива“. В знак на признателност към загиналите за България в Руско – Турската война, дружеството взе участие в „Тракийска задушница – 100 години от разорението на тракийските българи“, в с. Шейново. В своето слово пред мемориала, г-жа Костадинка Димитрова, председател на Тракийско дружество – Казанлък, каза: „На това място всяка педя земя е пропита с кръвта на наши и чужди герои, донесли свободата на България буквално на върха на своите щикове. Поклон и не забравяйте, но не отмъщавайте.“

През отчетния период, Тракийско дружество 1897 „Петър Киприлов“ Айтос увеличи своя състав и укрепна организационно. През настоящата година дружеството насочи своето внимание към привличането на повече млади и образовани членове, които да работят за тракийската кауза.
Отчетът завърши с думите на отец Киприлов, който в края на земния си път отправя завет: „Деца, не забравяйте Тракия, за която България проля толкова скъпа кръв. Имайте вяра в Световната правда. Бог бди над Тракия!“ 

Стефка Делчева

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн