Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Представители на СТДБ участваха в заседание на РАО „Тракия“

Днес в община Сливен се проведе разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО „Тракия“. В заседанието участваха Кр. Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България и Кирил Киряков - председател на ТД „Лазар Маджаров” в Сливен и член на Върховния комитет.

Сливенският градоначалник Стефан Радев запозна участниците с едни от най-значимите факти и събития от историята на града, социално-икономическото развитие на общината през годините, както и настоящите и бъдещи проекти за реализация.

Актуалните въпроси, обсъдени на разширеното заседание са свързани с инструментите за финансиране на важни за общините проекти, епидемиологичната обстановка към момента, социалната политика и инвестициите в различните общини.

Като тема, която изисква все по-широк дебат и задълбочен анализ, кметът Радев постави политиката по интеграцията на малцинствените групи, защото действащата политика не дава видими резултати.

В рамките на заседанието беше дискутирана и темата за децентрализацията на местното управление в различните аспекти и търсене на механизъм за увеличаване на собствените приходи на общините. По думите на изпълнителния директор на РАО „Тракия“ - проф. Иван Върляков, ако има децентрализация, ще бъде отключен потенциалът на всяка отделна община и тя няма да бъде толкова финансово зависима, както от държавния бюджет, така и от европейско финансиране.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн