Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Конференция, посветена на 85-тата годишнина на проф. д-р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ

На 21 ноември 2017г. се проведе конференция на тема: „СЪВРЕМЕННИЯТ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, чиито организатори са: Съюз на икономистите в България (СИБ) и Федерацията на научно техническите съюзи. В конференцията участваха и представители на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ).

Участниците в конференцията обсъдиха оценки и мнения за актуални аспекти на съвременния икономически неолиберализъм и отражението му върху заетостта, инвестициите, стопанския растеж, доходите и икономическото неравенство в национален и сравнителен европейски контекст.

В първата сесия на конференцията доклад изнесе чл. кор. проф. дфн Васил Проданов -директор на Тракийския научен институт.

Конференцията бе посветена на честването на 85-тата годишнина на проф. д-р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ - почетен председател на СИБ с признание за приноса му към българската наука.

Проф. д-р Делчо Порязов е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. На 38 години става професор и получава почетно звание „заслужил деятел на науката“. Бил е ръководител на катедра „Финанси и кредит“, декан на Финансовия факултет, заместник-ректор и ректор на Стопанската академия в Свищов. Специализирал е финанси в Сорбоната, Париж и във Финансовата академия в Москва. През 80-те години е бил заместник-министър на финансите. От началото на 1989 г. е представител на България и вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. Проф. Порязов е бил председател на надзорния съвет на Международната банка за търговия и развитие.

Проф. Делчо Порязов е виден деятел и на тракийското движение. Неговото име е знаково в Съюза на тракийските дружества в България. Председателят на СТДБ г-н Красимир Премянов прочете поздравителен адрес към професора, записал завинаги името си сред това на родолюбците, които са оставили трайна диря в родната история. Пълният текст на поздравителния адрес можете да прочетете по-долу:

ДО
ПРОФ.  Д-Р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ
ЧЛЕН НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СТДБ

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПОРЯЗОВ,

От името на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България и лично от мое име приемете най-искрените ни и сърдечни поздрави по повод на 85-та Ви годишнина!

Всички ние изпитваме голяма гордост, че сте в нашите редици и удовлетворение от Вашия принос и Вашите качества, които са импулс и компас както за нас, така и за младите поколения тракийци.

Ние, като Ваши съмишленици, високо ценим Вашата целеустременост, интелектуална енергия, воля и упоритост, житейската Ви мъдрост. Възхищаваме се на  Вашата неотменна вярност към  идеалите на нашите предци. Затова и Вие за нас винаги ще бъдете пример за това как със силен дух и горещо сърце трябва да пазим родолюбието и историческата памет  като наши най-свети ценности.  

Днешният ден е повод  да изразя своето и на Централното ръководство на СТДБ уважение и благодарност за Вашия патриотизъм, за предаността Ви към тракийската кауза, за волята Ви да съхраните спомена за нашите деди и да утвърждавате СТДБ като най-голямата и влиятелна обществена гражданска патриотична организация в България.

Благодаря за дълбоката Ви съпричастност с нашата обща цел, към която се присъединявате безкористно и за изпълнението на която неуморно допринасяте с ум, сърце и воля – да бъдем гарант, застъпник и символ на българщината и патриотизма.

Благодаря Ви за неугасимия Ви дух и преданата обич и вярност към България!

От мое име и от името на Съюза на тракийските дружества в България Ви пожелавам крепко здраве, дълголетие, енергия  и сили, за да продължите, със съвети и напътствия,  всеотдайно да работите за утвърждаването на тракийската кауза като част от българския национален идеал!


С УВАЖЕНИЕ
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн