Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България

Централното ръководство на СТДБ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България на 21 януари 2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ул. "Стефан Караджа" №7, в гр. София, при следния                  

                                        
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на СТДБ през 2016 г.

2.Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 г.

3.Приемане на План-програма за дейността на Съюза за 2017 г.

4.Приемане на Бюджет за 2017 г.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн