Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Тракийци ще възстановят паметната плоча на връх Коджаеле

Доц. д-р Георги Митринов, член на Тракийския научен институт и на Института за български език на БАН, чрез в. „Тракия“ постави пред обществеността тревожен въпрос за фрапираща подмяна на историческата истина във връзка с унищожаването на българска паметна плоча в района на връх Коджаеле.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов сезира Министерството на културата за поредния случай на подмяна на  историческата истина за трагичните времена, свързани с помюсюлманчването на изконното българско население в Източните Родопи.

В писмото председателят на Съюза изразява намерението на тракийци да възвърнат историческата достоверност като възстановят  българската плоча в автентичния й вид.

Публикуваме пълният текст на писмото до Министерство на културата:

ДО
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

В брой 13 на в. „Тракия“ от 10 юли 2015 г. Доц. д-р  Георги Митринов, член на Тракийския научен институт и на Института за български език на БАН, постави пред обществеността тревожния въпрос за фрапираща подмяна на историческата истина във връзка с българска паметна плоча в района на връх Коджаеле, от рида Мъгленик, в община Крумовград.

От текста става ясно, че след настъпването на демократичните промени у нас и с премахването на граничните заграждения с република Гърция достъпът до района на връх Коджаеле от двете страни на  границата става свободен.

В периода от края на миналия и първото десетилетие на новия век фанатизирани мюсюлмани са строшили паметната плоча, поставена от българската страна в началото на 80-те години на ХХ в. Самата плоча е била мраморна, с правоъгълна форма, като кирилският текст е разположен на 10 реда. Буквените знаци са вкопани и покрити с черна боя. Разчетеният текст гласи: 40 ДЕВОЙКИ / ДАЛИ/ ЖИВОТА СИ / ЗА ДА / ОЦЕЛЕЕ /РОДА / БЪЛГАРСКИ / В КРАЯ НА/ XVII ВЕК.

Скоро след това е била поставена в близост примитивна плоча, оформена като мюсюлманско надгробие, с надпис, разположен на 7 реда. Текстът на най-горния ред е с арабска графика, а на следващите с турска латиница, на турски език. С редакцията на преводача надписът добива следния вид: Единствено Аллах е вечен. Гроб на безсмъртните славни победители за правата вяра или Гроб на славните победители за правата вяра. Не умират (безсмъртни са). Очевидно става въпрос за  мюсюлмански войни, наложили исляма в района над местното християнско население.

Така се подменя историческата истина,  запазена  в народната памет, за онези трагични времена, свързани с помюсюлманчването на изконното българско население в тези земи.
СТДБ категорично и решително се противопоставя на вандалското унищожаване на българската паметна плоча, отразяваща един исторически факт и поставянето в близост до мястото и на нова плоча с чуждоезиков текст, възвеличаващ „подвига“ на османските завоеватели.

Ние питаме кой има право да унищожава български паметници, на българска държавна територия и каква отговорност носи за това?

Сезираме Министерството на културата, като институция, опазваща българското културно-историческо  наследство, за спешна намеса и контрол относно възстановяването на паметната плоча с български надпис в района на връх Коджаеле. Това е още по-важно и поради факта, че в момента сме свидетели на откровен процес на турцизация в този район. Наложително е българската държава да полага специални усилия за проучването и популяризирането на материалната и духовната култура на местното българоезично население, изповядващо исляма, като част от българското културно-историческо наследство, за да помни то своята история и съхранява своето българско национално самосъзнание.

СТДБ изразява намерението си да възвърне историческата достоверност като възстанови българската плоча в автентичния и вид.

Приложено, изпращаме ви въпросната публикация.

С УВАЖЕНИЕ,

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн