Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
ПЕТИ КОНКУРС ЗА ХАЙДУШКА И КОМИТСКА ПЕСЕН М. ПЕТРОВА НИВА, 21 АВГУСТ 2021


ОРГАНИЗИРАТОРИ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, НЧ „ПРОСВЕТА 1914“-ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО

Под почетния патронаж на г-н Илиян Янчев – Кмет на община Малко Търново


С Т А Т У Т

Целта на Конкурса е чрез музикално-песенния фолклор да се възроди спомена за един славен и героичен период от националната ни история – Хайдушкото движение. Да се открият и популяризират нови образци на народното творчество, свързани с легенди и истории за войводи и хайдути, пресъздадени в народните ни песни.

Р Е Г Л А М Е Н Т

I. Общи условия
До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

II. Конкурсът е разделен в две категории:

1. Категория „Индивидуални изпълнители“
• мъже и жени, разделени в четири възрастови групи:
ПЪРВА ГРУПА – до 7 годишна възраст
ВТОРА ГРУПА – от  8 до 14 годишна възраст
ТРЕТА ГРУПА –  от 15 до 18 годишна възраст
ЧЕТВЪРТА ГРУПА – над 18 годишна възраст


2. Категория  „Фолклорни състави“
• Мъжки, женски и смесени, разделени в две възрастови групи:
ПЪРВА ГРУПА – до 18 годишна възраст
ВТОРА ГРУПА – над 18 годишна възраст

III. Конкретни условия:         

   1. Категория  „Индивидуални изпълнители“
1.1 Участниците изпълняват две народни песни, като едната задължително  е  с хайдушка тематика. За участниците от  ІІ-ра, ІII-та и IV-та възрастова група задължително се изисква една бавна (безмензурна) песен (до два куплета) и една бърза  (до три куплета). Общо времетраене на изпълненията до 6 минути.
1.2 Желаещите да се състезават за Приз „Манол Михайлов” задължително изпълняват една песен от репертоара на странджанския народен певец Манол Михайлов.

2. Категория „Фолклорни състави“
    2.1 Съставите изпълняват две народни песни, като едната задължително  е с хайдушка тематика. Общото времетраене е до 8 минути.

    3. За всички участници организаторите осигуряват народен съпровод

IV. Награди:
• Всеки участник получава грамота за участие
• Приз „Хайдушка и комитска песен“
• Приз „Манол Михайлов“
• I-ва, II-ра и III-та награда за индивидуален изпълнител и фолклорен състав във всички възрастови групи

Заявки за участие по образец се приемат до 10.08.2021 г., на адрес:

гр. Малко Търново, п.к. 8162
област Бургас
ул. „Малкотърновска комуна“ № 3
Дирекция „Култура, образование и спорт“
За конкурс „Хайдушка и комитска песен“
e-mail: petrovaniva2016@abv.bg

Статут и образец на Заявката могат да бъдат изтеглени и от електронния сайт на Община Малко Търново – www.malkotarnovo.org


Забележка:
1. Всички участници се явяват в народни носии.
2. Всички разходи по пребиваването и пътуването са за сметка на участниците.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и ще бъде публикуван на по-късен етап– www.malkotarnovo.org

Програма:
10.00 ч. – 17.00 ч. – конкурсна програма
18.00 ч. – 18.30 ч. –  награждаване

За допълнителна информация:
Община Малко Търново
Дирекция „Култура, образование и спорт“
тел.: 0885446812

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ПЕТИ КОНКУРС ЗА ХАЙДУШКА И КОМИТСКА ПЕСЕН М. ПЕТРОВА НИВА 21 АВГУСТ 2021 г.

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“:

ТРИТЕ ИМЕНА: …………………….………………..…………………………………………

ДАТА И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ: ………..………..……………………………………………

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: ………………..…………………………………..

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………...……………………………………………………………….

АДРЕС: …..…………………………………………………………………………..………….

РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….

ПЕСЕН НА МАНОЛ МИХАЙЛОВ:  ДА □ НЕ □

КАТЕГОРИЯ „ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ“:

ЖЕНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ □            МЪЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ □

СМЕСЕН ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ □

ИМЕ НА СЪСТАВА: …..………………………………………………………………………...

ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….…………………………………………………………...

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………………….

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..………………………………………..

АДРЕС: …...……………………………………………………………………………………..

ПЪРВА ГРУПА ДО 18 ГОД. □                     ВТОРА ГРУПА НАД 18 ГОД. □

РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн