Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Честване на 80-годишнината на доц. д-р Геновева Михова

На 10.11.2021 г., представители на Регионалнато тракийско дружество във Варна, ПК „Тракия“, съученици, колеги и приятели  на доц. д-р Геновева Михова  - директор на филиала на Тракийски научен институт във Варна честваха нейната  80 годишнина.

Доц. Михова притежава завиден професионален и обществен опит, чието начало се отнася към далечната  1959 г. когато тя започва работа  в една от структурите на ДКМС, а през 1967 г. е избрана за първи секретар на ОК на ДКМД във Варна.

В периода от 1974 - 2013 год., тя заема ръководни позиции в ОК на БКП – Варна, Комитета на движението на българските жени и Института по демография при БАН.

Доц. д-р Геновева Михова е завършила двегодишен курс към факултета по журналистика на АОНСУ – София и е участвала в разработването и реализацията на три международни проекта.

От 2015 г. до настоящия момент доц. Михова  продължава да участва активно в различни сфери на обществената дейност: член на бюрото и председател на ОбС на „СП – 2004“, председател на Център за демографски изследвания и обучение, член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България и на редколегията на Тракийския научен институт.

От 2018 г. е директор на филиала на Тракийския научен институт във Варна.

Ръководствата на Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт честитят юбилея на доц. Михова с пожелания за здраве и нови творчески успехи, и я награждават с най-високото отличие златен медал „Капитан Петко войвода“ с лента.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн