Актуално - Слова
 
 


Тракийски дружества
Поздравителен адрес по повод 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт

ДО Г-Н СИМЕОН СИМЕОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДО Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГАНЕВ,

От името на Съюза на тракийските дружества в България и лично от мое име приемете поздравления  по повод на 70-годишнината от създаването на Отечествения фронт.

Бих искал най-напред да подчертая историческото място на Българския отечествен фронт, роден като широка и равноправна политическа коалиция в годините на Втората световна война с ясното намерение да промени тогавашния външнополитически курс на България, който по нова време е ориентиран към пряко сътрудничество с фашистка Германия и да установи режим в нашата страна, който да я присъедини към силите на обединените народи.

През тези 70 години Отечествения фронт изпълни основната си цел – да  търси консолидация на повечето хора, независимо от тясно партийните им пристрастия, да стане  съюз на граждани и да бъде съставна част от  гражданското общество. Трансформацията на Отечествения фронт в Отечествен съюз с новите функции, които изисква съвремието, превърнаха организацията във важна и ефикасна структура  и коректив на тясно партийните интереси.

Днес Отечественият съюз може да се гордее с постиженията при решаването на ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, с участието си в местното самоуправление, в гражданския контрол върху работата на органите на  властта.

Уважаеми г-н Ганев,

Отечественият съюз и Съюзът на тракийските дружества в България имат години на обща история и ние се гордеем, че заедно и успешно работихме за издигане на  истинския патриотизъм и българската национална кауза над партийните, съсловните и котерийните интереси, за съхраняване на националната памет и култура, за укрепване на националното самочувствие и гордост на българските граждани.

Пожелаваме ви, като наши съмишленици, да бъдете все така радетели България да се утвърждава  като  социална и правова република с парламентарно управление, като единна държава с развито местно самоуправление, като страна, която гарантира живота, достойнството и правата на личността, и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

С уважение,
Красимир Премянов
Председател на СТДБ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн