Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Общо отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България

На 8.05.2021 г., събота,  в 11:00 ч. в Централния военния клуб в София ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ).

Тържествената част ще започне с откриването на фотоизложба от вицепрезидента Илияна Йотова. Изложбата, както и последяващото валидиране на илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга, са част от програмата на СТДБ за отбелязване на 125-ата годишнина от началото на организираното тракийско движение в България.

Съюзът на тракийските дружества в България посреща своята 125-а годишнина и с две нови книги:

• Документален сборник, който според акад. Георги Марков, е ценен извор за съвременната история на СТДБ през изтеклото десетилетие (2011 – 2021). В  него са включени докладите на председателя Кр. Премянов пред Върховния комитет на Съюза, слова, статии и интервюта.

• Монография на д-р Ваня Иванова „Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост (1990 – 2020)“.

След приключването на тържествената част ще започне съдържателната част на Общото отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България, което ще протече при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на СТДБ за 2020 и за 2016-2020 г.

2. Отчет за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2020 г.

3. Приемане на план-програма за дейността на СТДБ за 2021 г.

4. Приемане на бюджета на СТДБ за 2021 г. 
                                                           
5.Прекратяване на членство в СТДБ.                                                                              
                                                 
6. Приемане на нови членове на Общото събрание на СТДБ

7. Избор на председател на СТДБ за срок от 5 години 
                                         
8. Избор на членове на  УС на СТДБ за срок от 5 години

9. Избор на зам.- председател и гл. секретар за срок от 5 години

10.Приемане на Декларация на СТДБ

11.Разни.

Подробности ще бъдат публикувани след 8 май.                                     
                                              

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн