Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Отворено писмо от ръководството на Тракийски младежки съюз в България

Уважаеми тракийци,

Повод за настоящото отворено писмо е разпространена във Фейсбук на страницата на Тодор Ангелов информация, съгласно която на свое заседание НС на ТМСБ единодушно бил решил през м. януари  2018 г. да се проведе Конгрес на ТМСБ, на който да се избере ново ръководство.

Ръководството на ТМСБ уведомява, че тази информация е невярна и подвеждаща. Такова заседание на НС на ТМСБ нито е било провеждано, нито е било вземано такова решение.

В качеството си на ръководители на ТМСБ изрично подчертаваме, че г-н Тодор Ангелов не е председател на ТМСБ, тъй като на  13. 05. 2017 г., в гр. София, ул. „Стефан Караджа” №7а,  бе проведена конференция на ТМСБ, на която бе избрано ново ръководство, в което г-н Тодор Ангелов не влиза. Същият, считано от 8. 04. 2017 г., с решение на Общото събрание на СТДБ е изключен от СТДБ като решението е надлежно вписано в СГС. Със същото решение, Общото събрание на СТДБ насрочи извънредна изборна конференция на ТМСБ, която бе проведена на 13. 05. 2017 г.

До нас достигна информация, че на събора на Петрова нива, Тодор Ангелов, отново се е представил за председател на ТМСБ, за да може да се нареди на трибуната при официалните лица.

Неясно поради какви причини Тодор Ангелов  продължава да се представя за председател на ТМСБ!

Очевидно не съзнава, че носи отговорност за тези свои действия и такава ще му бъде потърсена по надлежния ред.

Ние, обаче  като ръководство на ТМСБ имаме задължението да уведомим всички вас, че Тодор Ангелов не само, че не е председател на ТМСБ, но е изключен от СТДБ и всички негови структури, включително и от ТМСБ, и всички предприети от него действия във връзка с дейността на СТДБ и ТМСБ нямат никаква правна стойност и са наказуеми по смисъла на закона.

Апелираме към всички Вас, не позволявайте да бъдете заблуждавани и мамени! Не се поддавайте на такива провокации и най-важното, пазете името и достойнството си на тракийци като стоите далеч от подобни интриги и схеми.

С уважение:
Десислава Костова
Цанко Атанасов
съпредседатели на ТМСБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн