Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Покана за национална отчетно-изборна конференция на ТМСБ при СТДБ

НС на ТМСБ при СТДБ свиква национална отчетно-изборна конференция на ТМСБ при СТДБ, която ще се проведе на 4.09.2021год. от 10.00 часа в гр.Стара Загора, ул. Ген.Столетов 30

ПРИ  СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

     1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 13.05.2017год.-4.09.2021год.
                                                                            Докладва Ц.Атанасов-съпредседател

     2.Приемане план-програма на ТМСБ при СТДБ за 2021/2022год.
                                                                           Докладва Ц.Атанасов-съпредседател
     3. Приемане на членове на ТМСБ при СТДБ

         3.1-нови тракийски младежки дружества
         3.2.-физически лица с мандат от 3 години
                                                                              Докладва Д.Костова-съпредседател

     4.Прекратяване на членството на физически лица-членове на ТМСБ при СТДБ
                                                                               Докладва Д.Костова-съпредседател

     5.Приемане изменения на статута на ТМСБ при СТДБ
                                                                                Докладва Д.Костова-съпредседател

     6.Избор на съпредседатели за срок от 3 години
                                                      Докладва-председател комисия по предложенията
     7.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на конференцията ще се проведе от 11.00 часа на същото място, дата и при същия дневен ред и решенията ще бъдат законни,колкото и членове да се явят

Съпредседатели на ТМСБ при СТДБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн