Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
НС на ТМСБ при СТДБ свиква Национална отчетно-изборна конференция

НС на ТМСБ при СТДБ, свиква Национална отчетно-изборна конференция, която ще се проведе на 4.09.2021 г.,  от 10.00 часа в гр.Стара Загора, ул.Ген.Столетов №30 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 13.05.2017- 4.09.2021 г.
                                                                         Докладва Ц.Атанасов-съпредседател

2.Приемане план-програма на ТМСБ при СТДБ за 2021/2022 г.
                                                                         Докладва Ц.Атанасов-съпредседател

3. Приемане на членове на ТМСБ при СТДБ:

3.1. нови тракийски младежки дружества
3.2. физически лица с мандат от 3 години

                                                                         Докладва Д.Костова-съпредседател
4.Прекратяване на членството на физически лица-членове на ТМСБ при СТДБ
                                                                         Докладва Д.Костова-съпредседател

5.Приемане изменения на статута на ТМСБ при СТДБ
                                                                        Докладва Д.Костова-съпредседател

6.Избор на съпредседатели за срок от 3 години
                                                  Докладва-председател комисия по предложенията
7.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на конференцията ще се проведе от 11.00 часа на същото място и дата, при същия дневен ред, и решенията ще бъдат законни, колкото и членове да се явят.

Съпредседатели ТМСБ при СТДБ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн