Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Конкурс „Памет за Тракия и бележити годишнини 1913-1914”

По инициатива на Тракийско дружество „Екзарх Антим І” – Бургас  и под патронажа на доц. Маруся Любчева, член на Европейския парламент, със съдействието на СТДБ и ТНИ, се организира национален конкурс за есе или разказ на тема "Памет за Тракия  и бележити годишнини 1913-1914“.

Формат на конкурса: разказ или есе в размер до пет страници /WORD,  шрифт Times New Roman,  12/, в които се разказва историята на фамилията или на   близки и познати фамилии, свързана  с   драматичните    събития    от годината на разорението на тракийските българи, както и  с други важни дати, свързани с тракийската история, които ще се отбележат през 2014 година.

Участници: Ученици над 16 години и студенти до 25 години

Срокове: материалите се предават  в срок до 10 март 2014 г.  в Тракийско дружество "Екзарх Антим I" по пощата на адрес:
Бургас 8000
ул. "Конт  Андрованти" 5

Оценяване: жури в състав доц. Маруся Любчева, д-р  Ваня Стоянова, Димо Карбелов, Петя Кудева и Стефка Костова ще оценят разработките.

Награди: Авторите на шестте  най- добри разработки  ще бъдат включени в група за посещение на Европейския парламент, което ще се организира и финансира със съдействието на доц. Маруся Любчева.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн