Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Медал „Капитан Петко войвода“ с лента за чл. - кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев

Чл.- кор. проф. д-р Тодор Бояджиев е роден на 11 ноември 1931 г. в Ивайловград в семейството на бежанци от Беломорска Тракия. След като завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”  през 1955 г., става учител по български език, а тракийските говори стават негов траен научен обект. Към университетска кариера го насочват неговите преподаватели, сред които са проф. Кирил Мирчев, проф. Стойко Стойков и проф. Любомир Андрейчин - емблематични фигури в българското езикознание.

През 1960 г. става асистент в Катедрата по български език на Софийския университет. През 1967-68 г. специализира в Прага. Защитава докторат на тема: „Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско“. Това изследване, както и трудовете му „Говорът на тракийските преселници в с. Орешак“ и „Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия“ го утвърждават като най-добрия познавач на тракийските говори. През 1989 г. Тодор Бояджиев е избран за член-кореспондент на БАН.

Професионалната му биография включва дългогодишна преподавателска работа по съвременен български книжовен език, българска диалектология и езикова култура в университетите в София, Шумен, Велико Търново, Пловдив, в Москва и Хамбург. Той е утвърден автор на учебници, сборници и помагала, на учебници по български език за българското училище. Дългогодишен главен редактор  на сп. „Български език и литература”.

Заема редица ръководни функции в сферата на българската наука и образованието. Той е дългогодишен ръководител на катедра, зам.-декан и декан, ръководител на архива по диалектология в СУ, ръководител на Лабораторията по експериментална фонетика към СУ и Института по български език на БАН, директор на Института за български език.

Заради научните му приноси професор Бояджиев е избран за член на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици и за председател на българската секция към Международния комитет на славистите. Носител на държавни ордени и отличия.

Днес, на 11 ноември чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев навършва  90 години. По този повод Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт го наградиха с най-високото отличие медал „Капитан Петко войвода“ с лента и изпратиха поздравителен адрес, чиито текст публикуваме:


УВАЖАЕМИ ПРОФ. БОЯДЖИЕВ,

Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт Ви поздравяват с Вашия 90-годишен юбилей.

Като потомък на тракийски бежанци Вашата научна дейност е тясно свързана с темата за българите в Източна и Западна Тракия. През годините Вие се изградихте като най-добрият изследовател на южно-тракийските български говори в българската научна общност. Важен принос по темата е изследването Ви „Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия”. Трябва да се отбележи и активното Ви участие в дейността на Тракийския научен институт и ролята Ви за неговото възраждане през 1994 г. като член на новоизбрания му Управителен  съвет.  

Успешната Ви научна и преподавателска кариера включва заемани длъжности като директор на Института за български език към БАН, декан и ръководител на катедра в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ректор на Шуменския университет  „Константин Преславски”. Като изявен преподавател и изследовател Вие имате създадена своя научна школа.

Вашият юбилей е повод от името на Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт да засвидетелстваме нашето признание и благодарност за научните Ви приноси и за активната Ви гражданска позиция, и да Ви наградим с най-високото отличие медал „Капитан Петко войвода“ с лента.

Честит юбилей!

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ВАСИЛ ПРОДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТНИ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн