Събития - Национални
 
 


Тракийски дружества
Конференция „Тракия и тракийските българи в българската история“, посветена на 90-годишнината от Ангорския договор

Автор д-р Ваня Ангелова ИВАНОВА

На 4 декември 2015 г. в Централния военен клуб се проведе конференция под надслов „Тракия и тракийските българи в българската история“. Тя бе посветена на 90-годишнината от Ангорския договор.

Конференцията бе организирана от Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт и Институтът за исторически изследвания – БАН, със съдействието на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

На конференцията присъстваха ген. Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ген. Ан¬гел Марин ви¬цепрезидент на Република България (22 януари 2002 – 22 януари 2012), проф. Чавдар Добрев, проф. Делчо Порязов, проф. Стоян Денчев, проф. Светлозар Елдъров, проф. Ваня Добрева, дипломатите Красимир Тулечки и Любомир Попов, членовете на Централното ръководство на СТДБ ген. Тодор Бояджиев, ген. Нонка Матова, Петра Мечева, Румяна Вълчева, Краснодар Беломорски, Ни¬колай Димитров, тракийци и граждани.

Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България откри конференцията с изказване, в което акцентира на значението на темата и информира участниците, че всички доклади, научни съобщения и изказани мне¬ния в дискусиите ще бъдат публикувани в издание на ТНИ. (Целият  текст на доклада на председателя на СТДБ можете да прочетете във в. „Тракия”, бр. 23 от 11 декември 2015 г., и в рубриката ПОЗИЦИИ на сайта).

В изказването си, чл. кор. проф. Васил Проданов подчерта, че учените, могат да говорят неща, които не са позволени на политиците и дипломатите, но те трябва да са аргументирани.  Той изрази надежда, че на конференци¬ята ще се чуят различни гледни точки за Ангорския договор.

Проф. д.и.н. Илия Тодев- директор на Института за исторически изследвания при БАН  напомни, че някои побързаха да провъзглася „края на историята“, но той така и не е настъпил и няма да настъпи. Проф. Тодев подчерта значението на темата и изрази удовлетворение от факта, че част от учас¬тниците са учени от БАН.

Конференцията започна работата си с доклада на доц. Милен Куманов „Ангорският договор – 90 години по-късно“, в който бяха разгледани събития,свързани със съдбата на източнотракийските бежанци до Втората световна война.

В доклада на Доц. Даниел Вълчев бяха анализирани финансовите условия на българската държава за решаването на проблема с бежанците след войните 1912–1918 г.

Д-р Боряна Бужашка изнесе интересни факти, свързани с тълкуването и прилагането на Ангорския договор в българо-турските отношения след 1925 г.

Проф. д.и.н. Трендафил Митев изнесе доклад на тема „Българското управление в Източна Тракия (октомври 19-23 – юни 1913) – един недооценен актив в текстовете на Ангорския договор".

Светла Караянева анализира изказвания на народния представител и тракийски деец Димитър Попниколов пред Народното събрание през 1928 г. за противобългарската политика на Анкара и Атина.

Н. с. Емилия-Боряна Славкова, бе посветила своя доклад на турският поглед към Ангорския договор.

Д-р Ваня Иванова, изследователка на най-новото време запозна аудиторията с дейността на Парламента в годините на прехода (1990-2015), посветена на проблемите на тракийските българи в контекста на Ангорския договор.

Участие в дискусията взеха  проф. Иван Филчев, Папани Козарева, д-р Боряна Бужашка, Йордан Митев от Кърджали, д-р Ваня Стоянова и др.

Във втората част на конференцията бяха представени четири нови издания, свързани със съдбата на тракийци.

По предложение на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества конференцията прие декларация по повод 90-годишнината от Ангорския договор, чиито текст можете да прочетете на сайта в рубриката ПОЗИЦИИ.

Отзвук за конференцията може да прочетете на сайта в рубриката В МЕДИИТЕ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн