Актуално - В медиите 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
В. „Тракия“ закръгли един век. Публикувано на сайта на Съюза на българските журналисти

По повод 100 години от излизането на първия брой на вeстника, оглавяван днес от Тодор Коруев, сайтът на Съюза на тракийските дружества в България публикува следното кратко съобщение-честитка:

На 14 (21) януари 1921 г., в изпълнение решенията на Четвъртия конгрес на Тракийската организация, излиза брой първи на печатния орган вестник „Тракия”, чийто главен редактор е Димитър Попниколов (днес достъпен на stdbg.org).

Издаването на вестника е свързано със средства, затова съгласно чл. 8 от тогавашния Устав на организацията, всеки тракиец е задължен да го получава.

Вестникът бързо се превръща в ценен източник на информация за тракийци, увеличава тиража си и става важен пропагандатор на тракийската кауза.

Ролята на в. „Тракия“ за запазване на историята на тракийските българи и тяхната организация през годините е безценна. Сигурна съм, че и след 100 години ще има кой да отвори страниците на нашия вестник, за да търси исторически факти и информация за живота на тракийци днес.

Честита годишнина на всички тракийци, на главния редактор Тодор Коруев и на неговите сътрудници!

Поздравлението е подписано от редактора и администратор на сайта на Съюза на тракийските дружества в България д-р Ваня Ангелова Иванова.

https://sbj-bg.eu/index.php?t=48891

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн