Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Заседание на ЦР на СТДБ

На 24 септември 2020 г., в Тракийския дом в гр. София се проведе  заседание на ЦР на СТДБ.

По време на заседанието бе одобрен проект за календар на Съюза за 2021 г. по докладна записка, внесена от д-р Ваня Стоянова.

Приета бе актуалиризирана програма за отбелязване на 125 години от началото на организираното тракийско движение в България.

Гласуваха се решения за награждаване с отличия на на СТДБ на иявени тракийски дейци и видни общественици.

Председателят Кр. Премянов запозна членовете на ЦР:

• с хода на съдебните дела, които СТДБ води по решение на Върховния комитет за защита интересите на Съюза. Той подчерта особената значимост на спечеленото дело за защита името на СТДБ в Бургаският окръжен съд, който постанови, че присвоилите си името „Съюз на тракийските дружества“ трябва да преустановят използването на наименованието и да се отпишат от Агенцията по вписванията.

• със социологическото проучване на агенция „Тренд“, съгласно  чиито резултати СТДБ е добре представен сред обществеността и над 50% от българите подкрепят тракийската кауза.

ЦР на СТДБ взе решение основните резултати от проучването  да се представят пред Общо събрание на ВК на СТДБ, което ще се проведе в началото на 2021.

ЦР на СТДБ взе решение за насрочване на Общо събрание на ВК на СТДБ на 30 януари 2021 в гр.София, в сградата на СТДБ при следния дневен ред:

*Отчет за дейността през 2020г.

*Отчет за изпълнението на бюджет 2020 г.

*Приемане на план програма за 2021 г.

*Приемане на бюджет за 2021 г.

*Избор на ръководни органи.

Решението за свикването на Общо събрание на ВК на СТДБ ще бъде публикувано отделно.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн