Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Заседание на НС на Тракийския женски съюз в България

На 18 ноември 2017 г. в тракийския дом в Стара Загора бе проведено заседание на  НС на Тракийския женски съюз в България (ТЖСБ) към СТДБ, при следния дневен ред: 

1.Приемане на Националната програма на ТЖСБ за 2018 г.
2.Организационни въпроси
3.Разни

Гости на заседанието бяха г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, чиято съставна структура е Тракийски женски съюз и Краснодар Беломорски -  заместник-председател на ЦР на Съюза. В работата на заседанието участваха членовете на НС на Тракийския женски съюз и представителки от тракийските женски клубове и секции от Стара Загора, София, Созопол, Харманли, Хасково, Димитровград, Свиленград, Русе, Айтос, Карнобат, Пловдив, Бургас, Варна и др.

Заседанието беше открито и председателствано от г-жа - Елена Мурджева, съпредседател на ТЖСБ.

Г-жа Ваня Мечева - съпредседател на ТЖСБ  представи на вниманието на присъстващите националната програма за 2018 г., която е посветена на 85 години от създаването на Тракийския женски съюз в България. Част от амбициозните задачи, залегнали в програмата предвиждат проучвателска работа и издаване със съдействието на ТНИ и СТДБ на сборник, посветен на известни жени-тракийки, допринесли с професионалната и обществената си дейност за тракийската кауза; подготовка за издаването на историята на ТЖСБ, активно участие в подготовката и честването на 26 март и разширяването му от ден до седмица на Тракия; участие в организацията и реализацията на тракийските събори-поклонения; създаване на нови женски тракийски клубове и секции към отделните тракийски дружества; подпомагане патриотичното възпитание на подрастващите чрез изнасяне на лекции по тракийския въпрос в българските училища, създаване и списване на колонка за дейността ТЖС във вестник „Тракия” и др.

Националната програма на ТЖСБ бе гласувана и приета единодушно. Тя ще бъде широко застъпена в план програмата на СТДБ за 2018 г. Програмата цели да съдейства за активизиране дейността на Тракийския женски съюз, чиито членове чрез изказванията си показаха, че осъзнават своята отговорна мисия като членове на национална организация, обърнала поглед не само към историята, но имаща своето място и в дневния ред на съвременна България.

Председателят на СТДБ приветства участниците в заседанието и отговори на поставените му актуални въпроси.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн