Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Заседание на НС на ТМСБ

На 11.11.2017 г. в Ивайловград бе проведено заседание на  НС на Тракийския младежки съюз в България (ТМСБ) към СТДБ, при следния дневен ред: 

1.Очет за дейността на ТМСБ за периода 13.05. - 11.11.2017 г.

2.Приемане на Националната програма на ТМСБ за 2018 г.

3.Организационни въпроси

4.Разни

Гости на заседанието бяха г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, чиято съставна структура е ТМСБ, Краснодар Беломорски -  заместник-председател на ЦР на Съюза, Хубен Стефанов - член на ВК, Георги Анастасов - член на ВК и председател на ТД „Родопи”- Асеновград, младежи от тракийските младежки дружества в Димитровград, Стара Загора, Созопол, Перник, Харманли, Свиленград, Хасково, гости от Бургас, Варна и др.

Участие в заседанието взеха членовете на Националния съвет на ТМСБ  и упълномощени младежи от тракийските младежки дружества в страната.

Председателят на СТДБ приветства участниците в заседанието и пожела успешна работа.

Заседанието започна работа, председателствано от Цанко Атанасов - съпредседател на ТМСБ.

Отчетът беше наситен със събития, въпреки краткия период. За шестте месеца бяха учредени 2 нови младежки дружества - в гр.Казанлък с председател Ирина Альова и в гр. Асеновград с председател Елена Камбурова.

По време на заседанието беше приета националната програма на ТМСБ за 2018 г. Основните мероприятия  са свързани с организирането на пролетен младежки бал, организиране на традиционния събор поклонение на Илиева нива, проучвания сред общинските съвети по места с какво се свързва датата 26 март, издирване на известни тракийци, свързани със съответното населено място, обучение по медийни изяви, създаване на нови младежки дружества, провеждане на профилирани обучения на младежите на ТМСБ от оторизирани лица в профилите право, икономика, а  при необходимост и други, лекции по тракийския въпрос в българските училища и др.

Непосредствено преди заседанието на НС бе учредено най-новото младежко дружество – „Таньо войвода” при ТД „Родопи” - Асеновград. Младежите избраха име и адрес на дружеството си, приеха да спазват статута на ТМСБ и устава на СТДБ, както и другите вътрешни актове като неразделна част от организацията. За председател бе избрана Елена Камбурова, а за секретар Валентина Хаджиниколова. Съпредседателят на ТМСБ - Десислава Костова поздрави асеновградските младежи с приемането им в тракийското семейство.  Младежите от Асеновград получиха и първата си задача - да запишат химна на ТМСБ от 1937г. по автентичен текст и музика, и да го изпълнят на някое от националните мероприятия на ТМСБ.

Съвсем по младежки, вечерта приключи с много песни и танци, в които особено се отличиха гостите - Сезгин Каравели - Асеновград, Жельо Костадинов - Созопол, Николай Хаджиев - Стара Загора.

Председателят на ТД „ Родопи” Асеновград, г-н Георги Анастасов поздрави присъстващите с изпълнение на родопска гайда.

На следващия ден всички младежи поднесоха цветя пред паметната плоча на войводата Яни Попов.

Десислава Николаева

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн