Начало
 
 


Тракийски дружества

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (СТДБ) е независима, непартийна и неправителствена, патриотична организация с дълголетна история. Патрон на организацията е Капитан Петко войвода, който е български национален герой и крупна историческа личност, издигнала се до най-възвишения идеал за свобода, за независимост на България и за мир на Балканите.

СТДБ защитава интересите на около 1,5 милиона българи, живеещи в тракийския регион и вътрешността на страната, и на потомци на бежанци от Беломорска и Източна Тракия. Съюзът има разгърната структура на територията на България и е в процес на доизграждане на своята организационна мрежа във всички общини.

Главните цели на СТДБ са свързани с популяризиране на тракийското културно и историческо наследство, защита на човешките и имуществените права на тракийци и техните потомци, защита на българщината и на тракийските българи извън страната, поддържане на добросъседски отношения с балканските народи.

Живеем в 21 в., но върху съдбата на тракийците тегнат последствията от кръвопролитните конфликти, войни и сложни междудържавни отношения в миналото, в резултат на които Тракия е разделена между България, Гърция и Турция, а последствията от това са жестоки - хиляди избити, стотици, прогонени от родните места, които поемат тежката съдба на бежанци. Убедени, че хората трябва да живеят в мир и добросъседство тракийските дружества в България смятат, че в 21 в. това може да стане чрез икономическа и социална интеграция в Европейския съюз.

Днес членове на Съюза на тракийските дружества в България са уважавани учени, изследователи, лекари, дипломати, юристи и общественици, сред които се открояват имената на академик Георги Марков, чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов, проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС (2012-2020), професор Васил Мръчков, проф. Георги Янков - заслужил професор на УНСС, доц. Георги Йорданов, д-р Юлия Григорова, посланик Георги Димитров, член кор. Иван Гранитски - писател и издател, адвокат Ина Лулчева и др.

Съюзът има самостоятелен печатен орган - вестник  „Тракия”.

Към Съюза на тракийските дружества в България функционират:

  • Тракийски научен институт;
  • Тракийски младежки съюз;

  • Тракийски женски съюз;

Политически клуб „Тракия”, създаден през 2001 г., е организацията, която дава възможност на тракийци за активно участие в политическия живот на страната.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн