ТНИ - Контакти
 
 


Тракийски дружества

1000 София,
ул. „Стефан Караджа” №7А,

тел.   +359 2 987 48 96
          +359 2 987 57 53


e-mail:  tni_sofia@abv.bg  
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн