За СТДБ - План програма за 2024 г.
 
 


Тракийски дружества

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на Съюза на тракийските дружества в България като представител и защитник на националните интереси, моралните и материални права на тракийските българи и популяризиране на техните идеи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на основните  структури и тракийски дружества, членове на Съюза.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение, съгласно утвърдената план-програма от ВК на СТДБ, и по отделни програми, утвърдени между Централното ръководство и тракийските дружества, както и на значими национални събития от историята на България.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.

Развиване на аудиторията на сайта на СТДБ, на в. „Тракия” с увеличаване на неговия абонамент и на Фейсбук групата.

Популяризиране на тракийското историческо и културно наследство.

Поддържане паметта за миналото и защита на тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу всякакви опити за нарушаване единството и финансовата стабилност на Съюза на тракийската дружества в България, привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи, вкл. и чрез привличане на дарители и спомоществователи за финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Отбелязване на 128 години от началото на организираното тракийско движение съвместно с ТНИ. Съвместно с тракийските дружества (отбелязване по отделна програма).

2. Завършване на творческата реализация на метростанция „Тракия“ съвместно с ТНИ (по отделна програма, съгласувана с ръководството на софийския Метрополитен).

3. Работа по издаване на втори том на Енциклопедия „Тракия“ съвместно с ТНИ.

4. Отбелязване на 180 години от рождението  на Капитан Петко войвода съвместно с ТНИ и тракийските дружества (отбелязване по отделна програма).

5. Тържествено честване на 26 март – Ден на Тракия и Одринската епопея, в София и в страната съвместно с ТНИ и тракийските дружества (отбелязване по отделна програма).

6. Отбелязване на 121 години от Илинденско-Преображенското въстание съвместно с ТНИ и тракийските дружества (отбелязване по отделна програма).

7. Отбелязване на 90-годишнината от основаването на Тракийския научен институт съвместно със СТДБ (отбелязване по отделна програма).

8. Отбелязване 100-годишнинатата от създаването на Тракийския младежки съюз.

9. Изготвяне и представяне на тематични изложби в страната и чужбина съвместно с ТНИ и тракийските дружества (по график).

10.Представяне на том 2 на енциклопедия „Тракия“ в страната и чужбина съвместно с ТНИ и тракийските дружества (при възможност да се преведе и издаде т. 2 на английски език).

11.Да се проучат възможностите за подготовката и издаването на том 3 на енциклопедия „Тракия“ съвместно с ТНИ, както и за преиздаването на т. 1.

12.Да се съгласува възможността с МОН за възлагане на специален тираж за Енциклопедия „Тракия“, предназначен за разпространение в училищата в страната.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Да продължи отстояването на българското духовно начало в църквите в Одрин и Истанбул, провеждането на тракийските събори и прояви там. Да се отстоява провеждането на службите в църквите на български език.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ; ЦР на СТДБ и ТНИ
Срок: Постоянен

2. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и ТНИ, и качването му в електронния архив.
Отг. Искра Чернева, отговорник за библиотеката
Срок: постоянен

3. Да  продължи практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен

4. Да  продължи въвеждането на единните членски карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – гл. секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев - член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: постоянен

5. Засилване работата с индивидуалните членове чрез възлагане на индивидуални поръчения и активното им включване към дейността на Тракийската организация.
Отг. Красимир Премянов
Срок: Постоянен

6. Подпомагане с идеи и инициативи на новите тракийски дружества за обогатяване на дейността им и активното им включване в живота на общините и районите, в които се намират.
Отг. Красимир Премянов; Членове на ЦР и на ТНИ
Срок: Постоянен

7. Провеждане на Регионални съвети с дружествата с цел укрепване на организационния съюзен живот.
Отг.: Красимир Премянов
Срок: Постоянен

8. Защитаване на родовия български корен на ислямизираното население срещу настъплението на неоосманизма.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
ЦР на СТДБ
Председателят на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян и Доспат, Търговище, Шумен, Сливен, Хасково, Чепеларе, Крумовград, Кърджали и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
Председателя на ТМС и ТЖС
Срок: Постоянен

9. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. д-р Ваня Иванова и редколегията
Председателите на ТД;
Председателите на РС.

10. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на тракийските дружества в България в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на план-програмата. Взаимодействие с ТНИ при провеждане на тракийските мероприятия и инициативи.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
член кор. Иван Гранитски
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Даниела Хубчева
Срок: постоянен

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

- 7 февруари –  124 г. от смъртта на Капитан Петко Войвода (по отделна програма)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Членове на ЦР на СТДБ
Срок: 7 февруари

- 19 февруари - участие в мероприятията, посветени на годишнината от смъртта на Васил Левски, и поднасяне на цветя пред паметника
Отг.: Красимир Премянов, председател на СТДБ, Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ и  председател на ТД „Тракия“- София
Срок: 19 февруари

- 3 март – участие в тържествата и поднасяне на цветя
Отг.: Красимир Премянов, председател на СТДБ и Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“-София
Срок: 3 март

- Изграждане и откриване на паметника на отец Александър Чъкърък в българската църква „Св. Георги“ в Одрин – 17 март
Отг. Красимир  Премянов, председател на СТДБ
Васил Проданов, председател на ТНИ
Кр. Беломорски, зам. председател на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, председател на ТД „Г. Сапунаров“, Хасково
Маргарит Петров, зам.-председател на ВК на СТДБ
Срок 17  март

- 128 години организирано националното тракийско движение в България.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната - 26 март  (по отделна програма)
Отг. Красимир  Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД
заместник-председатели на ЦР на СТДБ
Срок: 26 март

- Издаване на втори том на енциклопедия „Тракия“ – м. март
Отг.: Чл.-кор. проф. Васил Проданов – Председател на ТНИ,
доц. д-р Ваня Стоянова – научен секретар на ТНИ,
д-р Ваня Иванова – гл. редактор на в. „Тракия“ и администратор на сайта на СТДБ
Срок: м. март

- Традиционни тракийски събори в Одрин съвместно с ТНИ ( 6 май, 21  май, по отделна програма)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Маргарит Петров, зам.-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
Срок: 6, 21 май

- Национален тракийски Гергьовски събор,  Поморие, 7 май, съвместно с ТНИ и община Поморие (по отделна програма)
Отг. Ана Тодорова, председател на ТД в Поморие
Срок: 7 май

- Участие в тържествата за 24 май и поднасяне на цветя пред паметника на Кирил и Методий пред Националната библиотека
Отг.: Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ
Срок: 24 май

- Национален тракийски събор  Фолклорен венец „Божура“ – Средец, 25-26 май  (по отделен план, съвместно с ТНИ и Община Средец)
Отг. Михаил Вълов, зам.-председател на ЦР на СТДБ
Председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
Срок: 25-26 май

-Отбелязване 100-годишнината на ТМС (по отделен програма)
Отг.: Цанко Атанасо – съпредседател на ТМС,
Десислава Костова – съпредседател на ТМС

- Национален тракийски младежки събор-поклонение „Илиева нива“- 1 юни  (по отделна програма, съвместно с ТНИ и община Ивайловград)
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, зам.-председател  на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Членовете на ЦР на СТДБ
Срок: 1 юни

- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ и ТНИ на паметника на Ботев в Борисовата градина и пред паметника на Капитан Петко войвода в Рим
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ и Васил Проданов, председател на ТНИ
Срок: 2 юни 2022г.

- Национален тракийски християнски събор „Спасовден“ в Ямбол – 13 юни, съвместно с ТНИ и местните общини (по отделна програма)
Отг. Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Срок.: 13 юни

- Поднасяне на цветя и венци пред паметника на Джузепе Гарибалди на едноименния площад в София в деня на рождението му 4 юли
Отг: ТД  „Тракия“- София
Срок: 4 юли

- Отбелязване годишнината от рождението на Иван Вазов на 9 юли и поднасяне на цветя на паметника
Отг.: ТНИ
Срок: 9 юли

- Национален тракийски събор-поклонение в с. Славейно, посветен на 121-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в Родопите съвместно с ТНИ и Община Смолян и кметството на с. Славейно, началото на м. август (по отделна програма)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Славейно
Дора Янкова- член на ВК на СТДБ
Златка Петрова – председател на ТД в Смолян
Срок: м. август

- Национален тракийски събор-поклонение, посветен на 121 години от Илинденско-Преображенско въстание, на местността „Петрова нива“, съвместно с ТНИ и община Малко Търново – 17 август (по отделна програма)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
чл. кор. Васил Проданов, председател на ТНИ
доц.д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Срок: 17 август

- Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“  съвместно с ТНИ и Община Стара Загора – 24-25 август (по отделна програма)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора
Срок: 24-25 август

-  Регионален тракийски събор в с. Тополи, община Варна  съвместно с кметството на с. Тополи – 31 август (по отделна програма)
Отг.: Кирил Йорданов, член на ЦР на СТДБ
Срок: м. август

- Участие в честването на Съединението на България и поднасяне на цветя на гробницата на Александър Батенберг – 6 септември
Отг.: Краснодар Беломорски- зам.-председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“- София
Стефан Начев – главен секретар на СТДБ
Срок: 6 септември

– Национални хайдушки празници „Капитан Петко войвода“ в Чепеларе съвместно с ТНИ и община Чепеларе – 14-15 септември
Отг.: Краснодар Беломорски- зам.-председател на ЦР на СТДБ, Мария Божкова, член на ВК на СТДБ
Срок: 14-15 септември

- Честване на 105 години от рождението на Николай Хайтов
Отг.: чл.-кор. Иван Гранитски
Красимир Премянов – председател на СТДБ
Чл.-кор. проф. Васил Проданов – председател на ТНИ
Срок: 15 септември

- Участие в закриването на месеца на културата в Созопол с тракийски фолклорни състави съвместно с община Созопол – 20 септември
Отг.: Гено Пухов председател на на ТД „Яни Попов”, Созопол
Кирил Сарджев – член на ВК и председател на ТД „Георги Сапунаров“-Хасково
Краснодар Беломорски – зам.-председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“- София
Срок: 20 септември

- Национален тракийски женски събор-поклонение в с. Аврен  съвместно с ТНИ, община Крумовград и кметството на с. Аврен – 21 септември (по отделна програма)
Отг. Иван Мамирев, председател на ТД Крумовград и  член на ВК на СТДБ
Иванка  Мечева, съпредседател на ТЖС
Срок: 21 септември

-Участие в тържествата за независимостта на България и поднасяне на цветя пред паметника на Незнайния войн
Отг.: Краснодар Беломорски- зам.-председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“- София
Стефан Начев - главен секретар на СТДБ
Срок: 22 септември

- Национален тракийски събор-поклонение, посветен на 111 години от разорението на тракийските българи, гр. Маджарово съвместно с ТНИ и Община Маджарово – 28 септември  (по отделна програма)
Отг. Красимир Премянов - председател на СТДБ
Кирил Сарджев - заместник-председател на ВК на СТДБ
Маргарит Петров – заместник-председател на ВК на СТДБ
Възкресия Вълева – председател на ТД „Димитър Маджаров“, гр. Маджарово
Срок: 28 септември

- Провеждане на регионални съвети с ТД
Отг.: Красимир Премянов- председател на СТДБ
- отбелязване 90-годишнината от основаването на ТНИ – м. ноември (по отделна програма)
Отг.: чл. кор. Васил Проданов, председател на ТНИ
доц.д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Срок: м. ноември

- Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ - Бургас (по отделна програма)
Отг. ТД „Странджа“ Бургас


- Национален средношколски конкурс за разказ и есе
Отг.: чл. кор. Васил Проданов, председател на ТНИ
доц. д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Срок: 2024 г

- Представяне на  първи и втори том на енциклопедия „Тракия“ в София, в страната и в Република Северна Македония-на втори том, със съдействието на МВнР.
Отг.: Красимир Премянов-председател на СТДБ,
Краснодар Беломорски-зам.-председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“- София,
ръководството на ТНИ
Срок: постоянен

- Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов - председател на СТДБ
Срок: постоянен

- Националната инициатива-среща „Завръщане към корените” (по отделна програма)
Отг. Божана Богданова - член на ВК на СТДБ и председател на едноименната инициатива
Срок: постоянен

- Научна конференция на Петрова нива, организирана от ТНИ,  в рамките на Националния тракийски събор-поклонение, посветена на 121-годишнинатата от Илинденско-Преображенското въстание
Отг.: чл.-кор. проф. Васил Проданов – председател на ТНИ
             доц. д-р Ваня Стоянова – научен секретар на ТНИ
Срок: 17 август 2024 г.

-Участие в дейността на КК „Тракия“ и ТД „Тракия“ - София, в салона на СТДБ и организиране на съвместни прояви и инициативи.
Отг. член. кор. Иван Гранитски
        Краснодар Беломорски

-Участие в Националния съвет за сътрудничество по етническите и религиозните въпроси към МС на Република България
Отг. Красимир Премянов - председател на СТДБ
Срок: постоянен

-Представяне на тематични изложби, по случай 128 години от началото на тракийското движение в България, 111 години от разорението на тракийските българи, 180-години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от основаването на ТМС и 90 години от създаването на ТНИ.
Отг.: чл.-кор. проф. Васил Проданов – председател на ТНИ
          Кр. Премянов – председател на СТДБ

- Издаване на Известия на ТНИ съвместно със СТДБ
  Отг.: чл.-кор. проф. Васил Проданов – председател на ТНИ
            доц. д-р Ваня Стоянова – научен секретар на ТНИ
            Красимир Премянов - председател на СТДБ

-Отпечатване на второ издание на монографията „Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост“
Отг.: чл.-кор. проф. Васил Проданов – председател на ТНИ
          Красимир Премянов - председател на СТДБ
          Д-р Ваня Иванова – ТНИ и главен редактор на в. „Тракия“

Отговорниците, посочени под всяка проява, представят подробна програма и присъстват лично по време на провеждане на мероприятията.

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в план-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Програмата за реализиране на събитията от план-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с докладна записка до Централното ръководство  на СТДБ три месеца преди провеждането им.

Програмата е отворена за добавяне на инициативи по предложение на тракийските дружества.

Неразделна част са сценарии, списъци на гостите и финансов план


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн