Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
Илиева нивa - празник на будната памет

Блиц интервю с Красимир Премянов – председател на Съюза на тракийските дружества в България.

Въпрос : Какво означава за вас избора Ви за председател на Съюза на тракийските дружества в България  ?
Отговор : Голяма отговорност е да си на този пост, защото съдбата на тракийските българи е една много героична страница в българската история на България. Тя може да изиграе много силна роля във Възраждането на народната памет. Голяма отговорност е да се даде тон на обединяващи процеси. Тракийци са обединяващ фактор в България, а не разделящ. Става дума за 1 500 000 българи, а като сложите и диаспората в Бесарабия близо 1 000 000 българи, 80% от тях са също преселници от Тракия, трябва да се оцени, че тракийци носят голяма отговорност именно за обединяващите процеси.


Въпрос : Какви са задачите пред новото ръководство. Как ще работите за решаване на въпроса с обезщетенията на тракийци от Западна Тракия  ?
Отговор : Обезщетенията на тракийци е съществен фрагмент и той трябва да намери своето разумно политическо и технологично решение. Със лозунги обаче този въпрос няма да се реши. Ние ще съберем експерти от различни области, за да може да набележим правилните стъпки, които трябва да изискаме от правителството, от парламента и съществените фактори в България за двустранните отношения с нашите съседи, за да може този въпрос да има своето разумно, приемливо, а и най-вече реалистично решение. Такива заклинания :”Ще спираме  Турция в Европейския съюз !” са вредни за тази кауза. Каквото било било. Ние няма да го забравим. Нека и тези, които са виновни за страданията на българите да го помнят, за да не се допуска никога повече в нашите двустранни отношения конфронтация, противопоставяне, силово решение на проблемите. Това е важен проблем, но има и редица други проблеми освен този, който Вие споменахте, а именно за продължаване на започнатото. Организацията е възродена. Има много широка мрежа от организационни звена и структури. Трябва да се обогати дневния ред на работата, да се вкарат съвременни моменти, които са интересни за младото поколение, както е тука този голям събор, чийто акцент е младото поколение, децата. Но да не продължавам с това . Говореното в бъдеще  време е елемент на безотговорност. Осъзнаваме проблемите, които стоят пред организацията. Ще опитаме да им дадем такава насока на решение, за да е позната каузата за всички българи, да я приемат като част от ежедневието и бъдещето на България  да я възприемат като една посока на обединяване, а не противопоставяне.

Въпрос : За първи път сте на Илиева нива . Какво е усещането Ви тук на този събор?
Отговор : Че Община Ивайловград и нейното ръководство в духа на тон на консолидация  е направила невъзможното да придаде национален характер на това събитие, да получи ответната реакция на хиляди българи, които са тука от всички краища на България и да придаде на едно трагично събитие характера на празник на будната памет.  И да въоръжи с това знание и тази отговорност младото поколение.

/ Ивайловград инфо

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн