Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
Антон Киссе: Много родолюбиви българи се включиха в събирането на средства за изграждане на паметник на Капитан Петко Войвода в Киев

По повод инициативата за изграждане на паметник на Капитан Петко Войвода в Киев Агенция „Фокус” разговаря с Антон Киссе, президент на Асоциацията на българите в Украйна.
 

Фокус: Г-н Киссе, защо Асоциацията на българите в Украйна приехте да се включите в инициативата за изграждане на паметник на Капитан Петко Войвода в Киев?
Антон Киссе: Между Асоциацията на българите в Украйна и Съюза на тракийските дружества в България от 2005 г. имаме подписан договор за сътрудничество, който вече години наред успешно се изпълнява и от двете страни. И в рамките на този договор преди около две години по инициатива на г-н Костадин Карамитрев, тогавашен председател на Съюза, а впоследствие негов почетен председател, (искрено съжалявам, че вече не е между нас), от името на нашите организации се обърнахме в Киевската градска държавна администрация с предложение да се установи бюст-паметник на българския националния герой Капитан Петко Войвода. Ръководството на украинската столична община разгледа нашата инициатива и бе отделено място за установяването на бюста. Тъй като тази процедура трае много дълго, официално разрешение получихме преди около половин година. Благодарен съм, че киевските власти подкрепиха тази идея. През този период бе извършено строителство по изграждане на фундамента. Успяхме да изработим проект, да подготвим необходимите документи. Асоциацията пое ангажимента по изработване на цялата документация и събиране на средства по изграждането на фундамента и постамента, където ще бъде установен самият бюст. Надяваме се в средата на месец август, със съдействието на Съюза на тракийските дружества в България и най-вече със съдействието на председателя г-н Красимир Премянов, бюстът на Петко Войвода да бъде транспортиран от София в Киев. В момента е открита сбирка за набиране на средства за изграждането на бюст-паметника, защото това е голям и скъпоструващ обект. По замисъла на скулптура Валентин Старчев постаментът ще е от червен гранит. Така че в началото на месец септември бюст-паметникът на Петко Войвода ще бъде официално открит и осветен.

Фокус: Все пак какво ще представлява паметникът?
Антон Киссе: Това ще е бюст-паметник, постаментът, на който е от червен мрамор. Този бюст е подобен на този във Варна, но на мен ми се струва по-величествен.

Фокус: Колко средства са необходими за изграждането на паметника и колко вече са събрани?
Антон Киссе: Сумата по изграждането му възлиза над 40 хиляди евро.

Фокус: А колко са събрани вече?
Антон Киссе: На дадения етап има събрани към 20 хиляди.

Фокус: Значи още толкова са необходими?
Антон Киссе: Да, но ние активно работим по събирането на средства както в Украйна, така и в България. Трябва отбележа, че много родолюбиви българи се включиха в инициативата.

Фокус: Г-н Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България, подчерта, че много организации са се включили в събирането на средства за изграждането на паметника и това се е превърнало в едно общонародно дело.
Антон Киссе: Да, и това е много впечатляващо. Нали виждате за каква сума става въпрос, която включва само материала за изграждането на постамента и бюста. Помагат доста българи – бизнесмени от Украйна, всеки според своите възможности. Проектът бе изработен безплатно, нали разбирате, че такъв проект на паметник и съгласуването му е скъпоструващо. Голяма подкрепа получихме и от страна на Киевската градска държавна администрация. Следваща важна стъпка е паметникът да бъде включен в регистъра на Управлението по опазване на паметници на архитектурата на град Киев, което ще даде възможност занапред паметникът да бъде постоянно обгрижван.

Фокус: Защо паметникът ще бъде точно в центъра на Киев и къде конкретно?
Антон Киссе: Мястото, където той ще бъде установен се намира в централната историческа част на столицата на Украйна, а по-точно в малка градска градина на улица „Иван Федоров”, срещу Посолството на Република Македония. Това място бе отделено с решение на градския съвет. Тук искам още веднъж да подчертая, че процедурата по разрешаването траеше близо две години като голяма помощ и съдействие оказа Посолството на Република България в Украйна, а също наши депутати и членове на комисии в Киевската градска държавна администрация. С пълна увереност може да се каже, всичко извършено дотук е в съответствие със законодателството на Украйна. Искам да изкажа специална благодарност и на г-н Красимир Премянов за активното му съдействие в осъществяването на тази голяма инициатива, която ще допринесе за българо-украински културни връзки.

Фокус: Кога се очаква да бъде открит паметникът?
Антон Киссе: Предварително мога да кажа, че към края на август ще бъде готов постаментът и надявам се установен и бюстът. Предварително планираме официалното откриване да стане на 6 септември в Деня на Съединението на България, което ще е много символично в исторически аспект.

Фокус: С какво трябва да запомним личността на Капитан Петко Войвода?
Антон Киссе: Много потомци на тракийски българи членуват в Асоциацията на българите в Украйна, техните прадеди са преселници от Тракия, където преди много десетилетия Петко Войвода се е борил за освобождаването на българските земи. Това вероятно се предава генетически. Голяма роля за популяризацията на нашата история и историческата личност на Петко Войвода изиграха и нашите многогодишни връзки с г-н Карамитрев, който лично оказа голямо съдействие за изграждането на нашите взаимоотношения, за подкрепа на Асоциацията на българите в Украйна, за организиране на мероприятия, конференции, срещи, обмен на делегации. Господин Карамитрев даде възможност на българите в Украйна да научат повече за Тракийския герой, за историята на нашите предци.

За съжаление няколко поколения българи в Украйна бяха откъснати от историческия процес на българския народ. Обаче за щастие днес нашите деца вече имат възможност да учат роден български език, литература и история. С бесарабските българи е свързан и геният на България Христо Ботев, който е живял в Одеса и учителствал в българското село Задунаевка. Голяма роля е изиграл и Георги Раковски, който ходатайства пред Никола Богориди (каймаканин на Молдовското княжество) за откриване на историческата Болградска гимназия. Българският герой Петко Войвода има значение за Украйна, защото е бил в Киев и показва на личен пример своето патриотично отношение към тракийския край, към тракийците. Корените на моите предци са от Ямболски окръг, както и на голяма част бесарабски българи. Членовете на Асоциацията, вероятно имат същите подбуди като моите – да увековечим паметта на Петко Войвода в Украйна, а по-точно в столицата Киев. Капитан Петко Войвода е борец за освобождаване и обединяване на българските земи. Но поради известни исторически събития много земи, които някога са били изконно български, де факто сега или де юре, принадлежат на други държави. А главната цел и мисия в живота на Петко Войвода е всички български земи да бъдат български.

Фокус: Виждате ли някаква символика в това, че паметникът ще е до македонското посолство? Ще даде ли това поводи за нови спекулации?
Антон Киссе: Всеки разсъждава по своему, но има исторически факти, които нищо няма да ги измени. Ние най-напред трябва да си знаем историята, реално да оценяваме това и да бъдем толерантни един към друг. Капитан Петко Воевода е герой не само на България, но на всички българи по света, които се смятат за част от българския народ и ценят нашето културно-историческо наследство. И всякакви такива моменти, които могат да създават напрежение, трябва да се изключват. Ние правим максимум усилия да бъде установен този паметник, за да отдадем дължима почит пред подвига на героите, които са дали живота си за свободата на България. Специално за мястото на паметника, мога да кажа, че това бе решение на украинските власти, които преди всичко са се ръководели от факта за наличие на място в централната част на столицата. Ние нямаме право да определяме на властите, които имат пълномощия от своите избиратели.

Аделина Георгиева / Aгенция "Фокус"

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн