Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
85 години Тракийски женски съюз

Настоящата година е юбилейна за Тракийски женски съюз. Навършват се 85 години от неговото създаване.

В изпълнение на своята програма за   достойното  отбелязване на годишнината, ТЖС си е поставил за цел да даде дължимото на жените,  работили и работещи за тракийската кауза.

За да се отбележи ролята на всички жени, активно работили през годините и за да не бъдат пропуснат някои от тях,  ТЖС очаква съдействие от тракийските дружества и женските секции към тях :

• във връзка с подготовката на сборник, посветен на мястото и ролята на жените в тракийското движение очакваме предложения  за включване в сборника на изявени жени, работили за развитие на тракийското движение през годините. Сборникът ще включва материали за изявени жени - тракийки  от създаването на ТЖС през 1933 г.  и след възстановяването му през 1997 г.

• предложения за награждаване на изявени жени, които днес активно работят за тракийската кауза


Моля, предложенията, които изпращате, да включват биографични данни за предложените жени и конкретни данни за тяхната работа .

Нека направим достояние на всички българи имената на забравени вече деятелки на тракийското движение, нека дадем дължимото уважение на всички жени, които безрезервно и днес работят за съхраняване паметта за Тракия.

Очакваме предложенията ви до10 април 2018 г. на електронна поща: vbmk@abv.bg  или на адрес:

гр.Стара Загора,
ул. „Ген. Столетов”  № 30 
ТД „Одринска епопея”
Иванка Мечева

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн