Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Покана за участие в ХХIX Национален Странджанско-тракийски събор „ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА“

На 28 и 29 май 2022 година ще се проведе ХХIX Национален Странджанско-тракийски събор „ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА“

ОРГАНИЗИРАТОРИ: ОБЩИНА СРЕДЕЦ, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА – 1897”,

Председател на Инициативния комитет инж. Иван Жабов – кмет на община Средец

Със съдействието на: Българско национално радио,  Радио Бургас


С Т А Т У Т
Съборът има за цел да продължи музикално-песенната традиция на Странджанско-тракийския край, да провокира интереса на младото поколение и стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство.

Р Е Г Л А М Е Н Т
I. Общи условия.
До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1. В рамките на събора се провеждат:

1.2. Конкурс за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, разделени в четири възрастови групи:

I-ва група - до 7 годишна възраст ;
ІІ-ра група - от 8 до 11 годишна възраст;
III-та група – от 12 до 14 годишна възраст;
ІV-та група „любители” - от 15 до 19 годишна възраст;
V-та група „професионалисти” – 15 до 19 годишна възраст;

1.3. Конкурс за млади инструменталисти /гайда, кавал, тамбура, гъдулка/, в горепосочените възрастови групи.

1.4. Конкурс за детско-юношески фолклорни групи, разделени в две възрастови групи:
I-ва група - от 4 до 13 годишна възраст;
ІІ-ра група - от 14 до 19 годишна възраст.

Забележка:
III-та група „любители” са певци и инструменталисти, ученици в СУ, Професионални гимназии, ЦПЛР, Читалища и младежи любители.
IV-та група „професионалисти” са певци и инструменталисти, представители на музикалните училища и паралелки.

2. Награди:
Приз ”Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда
Приз “Комня Стоянова“ – плакет и парична награда
Награда на Кмета на община Средец за цялостен принос към събора
Награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда
I-ва, II-ра и III-та награда във всички групи – диплом и парична награда

3. Конкретни условия.
3.1. Индивидуални изпълнители
3.1.2 Участниците изпълняват две народни песни /мелодии/ от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 5 минути. За участниците от  ІІI-та, ІV-та и V-та възрастови групи задължително се изисква една бавна /безцензурна/  песен /до два куплета/ и една бърза /до три куплета/.
Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.
За желаещите да се състезават за  приз “Комня Стоянова“ е задължително, едната песен да е от репертоара на певицата.
3.2. Групи за автентичен фолклор.
3.2.1. Изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 6 минути.

4. Конкурсът е без такса за участие.

Забележка:
1. За желаещите организаторите осигуряват народен съпровод.
2. Участниците могат да се представят и със собствен съпровод, както и със синбек.
3. Всички участници се явяват в народни носии.
4. Изпълнителите изпълняват или 2 странджански, или 2 тракийски народни песни. Не се допуска смесване на областите.


Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността ”Божура” край град Средец

28.05. 2022 г. – град Средец
Народно читалище ”Пробуда - 1897”
09:30 – 12:00 – конкурсна програма
12:00 – 13:00 – обедна почивка
13:00 – 15:00 – конкурсна програма
15:00 – 15:30 – заседание на журито
15:00 – 18:00 – конкурсна програма
18:00 – 18:30 – награждаване

29.05. 2022 г. – местността  ”Божура”
10.00 – Гала-концерт на наградените с първенците и призьорите от конкурса,  лауреатите от предходни конкурси и гостуващи изпълнители и състави.

Заявки за участие по образец се приемат до 10  май 2022г., на адрес:
гр. Средец п.к. 8300
област Бургас
пл. ”България” № 8
Общинска администрация
За ”Фолклорен венец Божура”

Заявката може да бъде изтеглен и от електронния сайт на Община Средец – www.sredets.bg

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират и след заявения определен срок заявки не се приемат.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и ще бъде изнесен в деня на конкурсния ден.

За записване:  
email: kulturasredec@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

НАЦИОНАЛЕН СТРАНДЖАНСКО-ТРАКИЙСКИ СЪБОР “ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ – БОЖУРА”


ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛННИТЕЛИ

Трите имена: .....................................................................................................................
Дата на раждане:...........................................Телефон за контакти:................................
Худ. ръководител: ............................................................................................................
Представител на институция: .........................................................................................
Адрес:.................................................................................................................................
  □ инструмент............................... □народно пеене □до 7г. □до 11г. □до 14г. □до 19г.
   (посочва се инструмента)
  □ представител на музикално училище или паралелка

Заглавия на изпълненията:

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
Песен от репертоара на Комня Стоянова □*
Съпровод: □ от организаторите; □ собствен; □ синбек

* Моля, ако участвате в тази категория отбележете в квадратчето съответния номер на песента.


ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФОЛКЛОРНИ  ГРУПИ

Име на групата: ................................................................................................................
Худ. ръководител: ............................................................................................................
Представител на институция: .........................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................
□ до 13г.             □ до 19г.

Заглавия на изпълненията:

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................

Съпровод: □ от организаторите; □ собствен; □ синбек

Образец на Заявка може да бъде изтеглен и от сайта на Община Средец- www.sredets.bg

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн