Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Тракийският научен институт с ново ръководство

На 25 ноември 2011 г. в Дома на Съюза на Тракийските дружества  в София се проведе Отчетно-изборно събрание на Тракийския научен институт (ТНИ). Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад и разисквания по него

2.Приемане на нови членове на ТНИ.

3. Избор на Управителен съвет, председател и членове, избор на Контролна комисия.

Проф. Иван Филчев, досегашен директор на ТНИ, направи обстоен аналитичен отчет за дейността на института. Общото събрание прие отчета, а в последвалите разисквания по него, изказалите се акцентираха върху заслугите на проф. Иван Филчев за развитието и функционирането на института.

За активната си дейност в защита на тракийската кауза проф. Иван Филчев беше награден по решение на Централното ръководство на СТДБ от председателя Красимир Премянов с най-високото отличие на тракийската организация златен медал с лента "Капитан Петко Войвода".

За директор на Тракийския научен институт единодушно бе избран член-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов. В новото ръководство на ТНИ са още проф. Божидар Димитров, проф.Иван Маразов, проф. Анна Недялкова, проф. Светла Тошкова, проф. Таня Неделчева и н.с.дин Ваня Стоянова.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн