Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Централното ръководство на СТДБ

На 19 ноември 2011 г. в Тракийския дом в София се проведе заседание на Централното ръководство (Управителния съвет) на Съюза на тракийските дружества в България. Работната група, избрана на предишно заседание с цел да подпомага участието на тракийци в изборите, съвместно с оперативното бюро на ПК „Тракия”, даде подробна информация за провеждането на кампанията за президентските и местните избори, както и за резултатите от тях. Участие в заседанието взе и ръководството на ПК „Тракия”. В дискусията се включиха ген. Тодор Бояджиев - зам.-председател на СТДБ и почетен председател на Политическия клуб, председателят на СТДБ Красимир Премянов, Петра Мечева, доц. Маруся Любчева, Чавдар Георгиев, Николай Димитров, Краснодар Беломорски, Елена Алекова, Георги Мисайлов.

Ген.-майор Нонка Матова сподели наблюдения и открои конкретни проблеми като участник в изборите за кандидат кмет на Пловдив. Всички изказали се бяха единодушни, че изводите, оценките и натрупаният опит ще послужат за подобряване на взаимодействието между ПК „Тракия”, СТДБ и тракийските дружества по места. Същевременно те ще послужат и за внасяне на промени в статута и дейността на ПК „Тракия” с цел оптимизиране на неговата по-нататъшна работа и присъствие в обществено-политическия живот на страната.

Бе взето решение видни съвременни деятели, сред които юбилярката Христина Стоева от Варна, проф. Иван Филчев, директор на Тракийския научен институт, Величко Пачилов, председател на Дружество „Тракия” – София, да бъдат наградени с високи отличия на СТДБ за дългогодишната им работа в организацията и за заслугите им за утвърждаването и развитието на Националното тракийско движение.

Бяха обсъдени и текущи въпроси, свързани с предстоящото на 25 ноември 2011 г. отчетно-изборно събрание на Тракийския научен институт, с финансовото състояние на СТДБ, с читалищните структури към тракийските дружества, с Тракийския младежки съюз и с необходимостта от учредяването на Тракийски студентски съюз. Бе внесено и предложение всеки член на СТДБ да получи членска карта и значка.

Веднага след заседанието председателят на тракийската организация Красимир Премянов и други членове от ръководството се срещнаха с председатели на тракийските дружества в страната.Главният редактор на в. „Тракия” Елена Алекова очерта параметрите на новата редакционна политика по отношение на абонамента, актуализиране на кореспондентския състав, рекламната дейност, популяризирането на вестника сред тракийците и българската общественост и, не на последно място, популяризирането чрез вестника на дейността на тракийските дружества по места. Тя предложи, съгласувано с ръководството на СТДБ, на Националното честване на 26 март – Деня на Тракия, да бъде проведен и Празник на вестник „Тракия”.

Председателят Красимир Премянов постави някои от акцентите в дейността на СТДБ през настоящата година: по-тясно взаимодействие с Екзархийската фондация в Истанбул; възстановяването на българската църква в Лозенград като обединяваща тракийците инициатива; промяна на подхода към въпроса с тракийските имоти – в посока да се намерят методики, които решават тези въпроси днес, както и да се създаде инструментариум за практически действия; активизиране на международната дейност и на връзките с Асоциацията на българите в Украйна и др.

В хода на конструктивния разговор след това бяха коментирани и проблемите с българите в Родопите, с организирането на тракийското младежко движение, с вътрешната несъгласуваност между ПК „Тракия” и тракийските дружества по места и др.

Участниците в двете заседания получиха новиs тракийски календар.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн