Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
БСП ПОДКРЕПИ ТРАКИЙСКАТА КАУЗА

На своя 48 конгрес в резолюцията „ България – нова социална държава“, БСП подкрепи тракийската кауза, като прие предложението да застане в защита на имуществените интереси на бежанците от Беломорска Тракия и Мала Азия и техните потомци.

Прието бе и предложението да продължи политиката на интеграция между отделните религиозни и етнически групи с оглед пълноценното им включване в подкрепа на европейските приоритети на страната.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн