Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
ЦР свиква заседание на ВК на СТДБ

ЦР на СТДБ на свое заседание, проведено на 9 окт. 2018г.,  в съответствие в чл. 6 /7/ от Устава на Съюза на тракийските дружества в България прие решение за свикване на Общо събрание на Съюза. То ще се проведе на 26 януари 2019 година от 11:00 часа в Тракийския дом в София, ул. „Стефан Караджа“ 7А при следния дневен ред:

-Отчет  за дейността на  СТДБ  през  2018 г.                                     
Докладва: Красимир  Премянов

- Приемане на План-програма за дейността на Съюза за 2019 г.
Докладват: Красимир Премянов, Ст. Начев, А. Йотова                                                                                    

-Отчет за изпълнението на бюджета за  2018 г.
Докладват: Красимир  Премянов и работна груха
                   
-Приемане на бюджета за  2019 г.
Докладват : Красимир Премянов, Проф. Стати Статев, Даниела Хубчева

-Избор на нови членове

-Разни

Бе решено също да се въведе електронен вариант на Книгата на членовете и Касовата книга.

Членовете на ЦР дадоха положителна оценка за хода на делата, водени от СТДБ в защита на интересите на тракийския съюз, както и на информацията за дейността на Тракийския женски съюз.

Бе приета концепцията за единния съюзен календар за следващата година, издаването на тематични брошури с тракийска тематика и продължаване на работата по енциклопедия „Тракия”.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн