Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Позиция на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България за президентските избори 2011

Съюзът на тракийските дружества в България, като олицетворение на тракийското национално движение, обединяващо над един милион потомци на прокудени от земите си българи от Беломорска, Одринска Тракия и Мала Азия, винаги е бил отворен за конструктивен диалог с всяка институция и обществена организация, която има позитивно отношение към проблемите на тракийци.

В съгласие с тези свои принципи, Централното ръководство на СТДБ проведе среща на 19 септември 2011г. с кандидат-президентската двойка Ивайло Калфин – Стефан Данаилов, по тяхна инициатива.

В хода на разговора бяха обсъдени проблемите на тракийските българи и основните искания на тракийци: да се чува гласът им в обществено-политически живот на страната; да се възстановят имуществените им права като потомци на тракийските бежанци; тази тема да се включи в дневния ред на двустранните отношения с Република Турция и да се отстоява в европейските институции.

В досегашната си обществено-политическа дейност Ивайло Калфин и Стефан Данаилов показаха, че добре познават проблемите на тракийските българи и винаги са изразявали безрезервна готовност да работят за разрешаването им. Доказателство за това е фактът, че като министър на външните работи на Република България именно Ивайло Калфин, бе първият български министър, започнал преговорите с турската държава за обезщетение на бежанците от Одринска Тракия и Мала Азия, прогонени от домовете им. Стефан Данаилов, който е потомствен тракиец и е бил наш представител в Българския парламент, има личен принос  като министър на културата за възстановяването на българските църкви в Одрин.  Пример за отношението им към СТДБ, е тяхната инициатива за провеждането на днешната среща.

Всичко това дава основание на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България да обяви подкрепата си за кандидат президентската двойка Калфин – Данаилов и да призове всички тракийци да гласуват за тях.

Заставайки зад това решение Централното ръководство на СТДБ  е убедено, че по този начин гарантира съпричастността на  бъдещите президент и вицепрезидент на Република България с тракийската кауза.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн