Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Декларация на ВК на СТДБ

Изминалата 2023 г. беше време, в което Съюзът на тракийските дружества в България (СТДБ) работеше в условия на поликриза или много кризи в света – климатична, здравна, геополитическа, икономическа, политическа, военна, демографска.Това намираше отражение в нашето общество,  силно разделено по много въпроси. Намираше отражение и в нашата дейност. Тя бе определяна от това, че тракийските българи в продължение на много десетилетия са се борили за свободата на България, за това да имаме държава и национални интереси. Това е за тях най-висшата ценност, за която са били готови да умрат. И сега ще водим тази битка в една нова геополитическа ситуация на ХХI век, ще я водим както с външни, така и с вътрешни препятствия и сили.

Както и в предходните исторически периоди, и днес има външни фактори, които работят срещу нас и изискват нашата реакция. Един от тях е дейността на Вселенския патриарх Вартоломей по погърчване на българските църкви „Свети Георги“ и „Св. Св. Константин и Елена“ в Одрин, и „Свети Стефан“ в Истанбул. Особено скандална бе отслужената на 27 декември 2023 г. на гръцки Божествената литургия на Вселенския патриарх по случай храмовия празник на българската църква „Свети Стефан“, което се случва за първи път от освещаването на храма. В словото си той заклейми създаването на отделна българска православна църква като грешка.  Това по същество означаваше връщане назад във времето преди върховия етап на борбата за независима българска църква - българския Великден от 3 април 1860 г., и по същество ново погърчване. Затова е необходим нашият отговор. Борим и ще се борим както за реакция от страна на българската църква и институции срещу тази дейност, така и чрез нашата стратегия за запазване на българския характер на тези църкви.

Сред външните фактори винаги са били и отношенията с Република Турция, от която от повече от век искаме компенсации за заграбеното богатство за тракийските българи, но от която днес сме по-зависими икономически, енергийно,  инфраструктурно, идеологически, в мигрантската политика, отколкото във всеки друг етап от Освобождението на България до днес.  С нея трябва да водим честни отношения, но и да имаме предвид, че дисбалансите на военна, икономическа, идеологическа и демографска мощ помежду ни са предпоставка и за дисбаланси във възможностите ни. Чрез интернет и телевизията се променя неоосманистки образът на Османската империя, който придобива силно позитивен вид и така разрушва голяма част от представите, формирани от предходната наша история. А като се има предвид, че и у нас тази история през последните години кардинално се пренаписва, расте едно ново поколение с промити мозъци за миналото,  с размита национална идентичност, за което съдбата на тракийските българи изглежда нещо неинтересно и неправдоподобно. Затова нашата битка за миналото ще бъде в центъра на дейността ни и през тази година.

Както в цялата ни досегашна история, и сега се налага да водим битка и с вътрешни фактори, които препятстват нашата работа. Поради политиката, с която се изгражда вече повече от тридесетилетия днешният български капитализъм,  обществото ни е силно разделено и омразата между основните групи в него е по-голяма от всякога в българската история. Мъчим се да реагираме чрез нашите членове и партньори. Ще се борим да обединяваме, а не да разединяваме. Така, както нашите прадеди се бориха за единение с македонските българи, а не за разединение.

За разлика от тези, които превръщат унищожаването на създаденото преди това – намаляването с два милиона от българската нация, индустрия, селско стопанство, образование, здравеопазване, паметници, СТДБ си е поставил за цел да изгражда паметници, да възстановява паметта, да се бори да запази както хубавите неща, така и паметта за тежки моменти и страдания. Изградихме паметници на нашия герой Петко войвода не само у нас, но и в Италия, за чиято свобода се е борил, в Украйна, водим битка с гръцката държава да ни разреши да поставим паметник на родното му място. Поставяме паметник на един от последните борци за българската памет и дух в Одрин – Отец Чъкърък.

Наш основен принцип е не само „Не забравяме, но не отмъщаваме“, а и битката за завръщане на паметта за тези, които са забравени, за новите поколения, за които не се прави нужното от съответните институции, да имат памет за своето минало. Затова представяхме не само в България, но и в чужбина изложба за тракийските българи. Затова направихме всичко възможно да намерим средства и да издадем два тома от „Енциклопедия Тракия“, която ще представяме не само у нас, но и пред целия свят с преводи на английски. Ще ги представим и пред нашите братя от Македония, за да им напомним как сме страдали заедно и как сме водили заедно борбата за нашето освобождение.

През тази година се навършват 180 години от рождението на Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз, 90 години от създаването на ТНИ. Ще отбележим достойно тези годишнини и като една от двете най-стари неправителствени организации в България ще продължим да се борим за нашата кауза. За запазване на паметта  от станалото с тракийските българи, за справедливост за всички тях, за една по-силна и единна България!

Изготвил: чл.-кор. проф. Васил Проданов, председател на ТНИ


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн