Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Декларация на ЦР на СТДБ по повод 90-годишнината от подписването на Ангорския договор

90 години е достатъчно значим исторически период,за да може да бъде дадена оценка за пригодността на подписания на 18.10.1925 г. между България и Турция Ангорски договор и споразуменията към него. През 1913 г. за кратко време турската войска избива над 60 000 мирни, невъоръжени мъже, жени, възрастни и деца българи - поданици на Османската империя. Разрушени са около 300 български училища и десетки църкви. Насилствено е прогонено почти цялото българско население около 300 000 души от Източна Тракия и Мала Азия и към 1925 г. то наброява едва 1 500 души. Конфискувани са над 3.5 млн.дка частни имоти на тракийски бежанци. Малцина са изселилите се по собствено желание. Мнозинството са бежанци, приети от майка България и оземлени по лични кредити със средства от заем,одобрен като бежански от ООН.

Нашата сила е в това, че ние не търсим реванш, а справедливост! Справедливост историческа, емоционална, юридическа, материална. Търсим разбиране в името на паметта на загиналите и изстрадалите наши предци, оставили у своите потомци огромната любов към родното място, към традициите, към нашата Тракия!

Ние знаем, че днешните турски правителства не са отговорни за станалото в миналото. Турското правителство, както и българското днес и в бъдеще трябва да осъзнаят своята роля за справедливо уреждане на наследения от историята тракийски проблем и да го решат. Не можем да се съгласим, че той е от частно естество, че всеки трябва да търси правата си единствено в турските съдилища според турските закони. Това е бягство от отговорността на българската държава спрямо над един милион потомци на бежанците от Тракия и от Мала Азия - изрядни данъкоплатци и активни избиратели, които разчитат на морала и компетентността на своите избраници. А  това е въпрос и на достойнството на българската държава.

С появата на терористичното формирование, нарекло се „Ислямска държава“ и нейната агресия, се създаде интензивен мигрантски и бежански поток от Сирия, Иран и Афганистан към Европа, което формира нови политически реалности и предизвикателства. Убедени сме, че сложностите в международния живот няма да попречат на едно спокойно, конструктивно обсъждане на позициите на Съюза на тракийските дружества в България с компетентните държавни органи. Това ще  доведе до очаквани от българската общественост корекции в официалната българска  позиция и търсене на активни преговори с турската страна с една-единствена цел - удовлетворително решаване на въпроса за имуществото на  бежанците от Тракия и Мала Азия и тяхното морално обезщетение.

4.12.2015 г.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн