Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Декларация на ВК на СТДБ

През изминалите над 126 години от началото на организираното тракийско движение то е работило за тракийската кауза в променящи се радикално вътрешни и външни обстоятелства, които на два пъти са довели до неговото закриване и са играели важна роля за неговите цели и организационни форми, за значението, което е придобивала нашата дейност.

И при възродения през последните няколко десетилетия Съюз на тракийските българи негова основна цел е била винаги да се бори срещу забравата за станалото с тракийските българи, да прави всичко, което е възможно, за да пази нашите корени и обща идентичност и да разпространява истината за станалото с нас сред всички българи и у нас, и в чужбина, до всеки, до който може да се стигне с днешните дигитални комуникации. Затова издадохме първия том на Енциклопедия „Тракия“ и в хартиен и в електронен вариант, и на български и на английски. Затова през 2023 г. ще имаме особено силен повод да честваме и говорим по тези въпроси, тъй като през нея се навършват три кръгли годишнини, които в най-висока степен са свързани с нашите цели, борба и дейност. Това са 120 години от Илинденско-Преображенското въстание, което породи първите величави подвизи на нашите прадеди и първата вълна на тракийски бежанци през ХХ век. Втората дата е 110 годишнината от едно събитие, което доведе нашите прадеди най-близко до сбъдването на мечтата им за освобождението на Одринска Тракия – Одринската епопея. И третото събитие е пак през същата година – 110 години от прогонването, разорението и геноцида над тракийските българи. Много кратък бе пътят от победата до геноцида. Ние добре знаем това и следим непрекъснато как ставащото у нас и край нас може да има позитивни или негативни следствия за целите, които преследваме.

Тези паметни за нас събития ще честваме в една все по-тревожна вътрешна и международна среда. Ще си спомняме за тях във време на нарастваща несигурност, на рязко увеличаване на кризите, пред които е изправено българското общество в условията на гигантска външна зависимост от един свят, в който модерна дума стана „поликриза“, означаваща съчетанието, взаимодействието, взаимното усилване на множество кризи – икономическа, политическа, военна, геополитическа, здравна, климатична, енергийна, продоволствена, мигрантска. Говори се за „нова студена война“ и дори за „трета световна война“, за това че светът става все по-песимистичен и несигурен. Световните разходи за военни цели растат ускорено. Богатите и у нас, и по света купуват бункери, в които да се скрият при евентуална война. Най-популярните термини в множество международни документи стават несигурност, риск, нестабилност. В страни като България всички тези процеси се чувстват особено силно.

Либералната демокрация навсякъде е в криза и се говори за нарастваща поляризация и фрагментаризация на политическите системи и обществата, за по-ускорено от всякога увеличаващо се неравенство. Имаме разпадни процеси в политическата система и у нас, неспособност чрез либералната демокрация да се формира работещо правителство, което има тежки последствия за България. Имаме разделяне и противопоставяне на всякакви структури, както и опити тези процеси да се принесат дори в редовете на тракийци. Ние винаги сме подкрепяли демократичните механизми, тъй като с началото на днешната либерална демокрация започна поредното възстановяване на нашата дейност и организация. Но за съжаление, тя се оказа крайно нестабилна, както поради огромните неравенства и противоречия между социалните групи, до които доведе реставрацията на капитализма, така и поради външни зависимости. В нарастваща степен тя е свързана с фрагментаризация на обществото, на политическите партии и дори на гражданските организации. Затова и ние винаги ще се борим за работеща и ефективна демокрация срещу всичко онова и всички онези, които водят до нейната неефективност, до състояние, при което повечето българи не желаят да гласуват, защото не виждат смисъл от това.

В тези именно все по-несигурни, поликризисни и тревожни времена ние смятаме, че наша първа основна задача продължава да бъде борбата да запазим нашата памет, традиции, минало, обща идентичност и тя днес е по-важна от всякога. Защото, винаги когато светът е ставал по-опасен и несигурен хората са се обръщали към миналото, към корените си да търсят стабилност и сила.  Именно чрез корените и истината за нашата история ще  обединяваме, а няма да разединяваме и тракийци, и целия българския народ. Ще се борим срещу тези, които изопачават нашата история, които разделят българския народ, сеят омраза в обществото.

Втората наша задача е да подкрепяме тези, които се борят за България и за интересите на България във времена, в които през последните десетилетия видяхме не един и двама политици да работят за чужди или за своите интереси, но не и за България. Призоваваме българските политици: „Работете за България, не за чужди интереси!“, „Казвайте истината, а не манипулирайте българския народ!“, „Бъдете лидери, които обединяват, а не разединяват и не противопоставят!“.

Трета наша задача е в условията на започнали нови геополитически битки и разделения, на нови борби за преразпределение на света е да не допуснем България да бъде въвлечена в нови противопоставяния и войни, каквато е днес войната в Украйна, накъдето ни тласкат немалко политици. Трябва да говорим, трябва да викаме силно за това, че всички наши национални катастрофи досега са резултат от въвличането ни от политиците в съюзи, които водят до печален край – и Междусъюзническата война, която имаше като следствия трагичната съдба на тракийските българи, и Първата световна война с Ньойския мирен договор, и Втората световна война, а и студената война след това. Не искаме да бъдем въвличани в нова война, не искаме коалиции на войната. В резултат на действията на нашите политици през последните три десетилетия избягалите от българските земи днес по време на реставрацията на капитализма са вече повече от броя на тракийските бежанци някога и за страната ни се говори като държава, в която с най-голяма скорост изчезва населението, като най-бързо умиращата страна в света. Господа политици, не работете за чужди посолства или за собствения си джоб, а за България! Ние водим повече от 126 години борба за запазване на корените на тракийските българи, а вие извадихте от корените стотици хиляди българи, които избягаха и живеят и работят за други страни, но не и за България. Затова няма да мълчим, затова ще говорим, за това ще се борим!

Не можем да приемем и посоката, в която вървят българо-македонските отношения,  това, че българите са представяни от политици и медии в Северна Македония за все по-големи врагове на македонците. Някога заедно вдигнахме Илинденско-Преображенското въстание за освобождение на българите в два основни региона. В резултат на политиката на не едно и две правителства резултатите са, че Одринска Тракия е обезбългарена, а Македония се е превърнала в територия, в която за по-малко от един век е променена идентичността и пренаписана историята на живеещите там българи. Ние не можем да се върнем в Одринска Тракия, но искаме овъзмездяване за стореното с нашите деди! Ние не можем да наложим насила на живеещите в днешна Северна Македония как да възприемат днес своята идентичност, но искаме и ще се борим за запазване на истината за историята на хората там. Това е българската история!

Не искаме България да участва в „нови студени войни“ и в това, което някои наричат „начало на трета световна война“! Не можем да мълчим за русофобията на политиците, променяща геополитическите ни зависимости по посока, която в никакъв случай не помага на нашата битка за справедливо овъзмездяване за станалото преди 110 години! Нали те ликвидираха, заради чужди интереси 4 блока на АЕЦ „Козлодуй“!? Хвърлиха милиарди и след това спряха строежа на АЕЦ „Белене“. Разрушиха нашите икономически и енергийни връзки с Русия и ги замениха с рязко увеличаване на геополитическите зависимости от Турция. Направиха програми за закриване на въглищните централи след няколко години, ликвидирайки енергийно една страна, която някога бе енергийния гигант на Балканите. Направиха ни енергийно, икономически и инфраструктурно все по-зависими от Турция с нейните неоосманистки и пантюркистки стратегии, а това ще има все по-негативни следствия за нашата борба за овъзмездяване на тракийските българи.

Затова и в тази паметна година на три кръгли годишнини на трите най-важни събития в нашата тракийска история ние няма да мълчим!

Ще се борим за нашата кауза като кауза и на днешна България!

Ще се борим срещу всичко, което отслабва и води до кризисни и опасни процеси днешна България!.

Ще се борим за една по-добра, по-силна, единна България!

Онази, за която са мечтаели нашите прадеди преди 120 години, когато са вдигнали Илинденско-Преображенското въстание!

Онази България, която са виждали в мечтите си и към която са бягали преди 110 години стотиците хиляди тракийски българи!

21 януари 2023 г.
гр. София

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн