Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Маруся Любчева: \"Нерешаването на въпроса с имотите на Тракийските бежанци е нарушение на правата на европейски граждани\"

На заседанието на Комисията по външни работи на 9 декември в Страсбург бе обсъден Докладът за напредъка на Турция за 2013 г. В изказване по темата, българският евродепутат Маруся Любчева изтъкна важния и навременен характер на доклада, предвид скорошните събитията в страната и положението на Турция като транзитна зона на бежански вълни от Сирия, в това число на нелегалната емиграция.

Г-жа Любчева подчерта, че докладчикът г-жа Омен-Ройтен се е съобразила с направените от нея предложения и е отразила  факта, че Турция следва да положи усилия, за да разреши все още висящи двустранни въпроси със своите съседи, като изпълни поетите законови задължения. Българският евродепутат направи пояснение, че в Резолюцията на Парламента по Доклада за напредъка на Турция за 2007 г. ясно е посочено, че Турция трябва да разреши въпроса с имуществените проблеми на тракийските българи - въпрос, засягащ също така и принципа за закрила правата на човека: "Считам, че една страна, кандидат-член на ЕС, трябва да съблюдава правата на останалите европейски граждани и да изпълнява поетите към тях ангажименти".

Г-жа Любчева заяви, че ще внесе необходимите изменения, призоваващи Турция да положи достатъчно усилия за намирането на решение на проблема с имотите на тракийските бежанци. "Разбирам определящата роля на двустранните отношения по такива въпроси, но считам, че при условие, че Парламентът е излязъл веднъж с позиция за наличието на нерешен проблем, недопустимо е Европейската Комисия да проявява безразличие и да не отчита липсата на напредък ".

В допълнение, българският евродепутат подкрепи настояването за подписване на споразумение за реадмисия. "Не искам да прогнозирам  продължаване на конфликта в Сирия, но бежанският проблем е сериозен за страните - съседи на Турция. Неподписването на това споразумение затруднява овладяването на бежанските вълни", заяви г-жа Любчева и призова Европейската Комисия да настоява за силен институционален ангажимент на Турция за сътрудничество с България и другите страни за общо справяне с бежанския проблем и опазване на границите на Съюза.

В заключение, г-жа Любчева изрази несъгласие с обвързването на споразумението за реадмисия с процеса за либерализация на визите за турски граждани, тъй като всяка подобна условност би усложнила разрешаването на проблемите и би затруднила намирането на оптимален резултат.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн