Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Извънредна отчетно-изборна конференция на Тракийския женски съюз при СТДБ

На 9 септември 2017 г. в Дома на тракийци в София се проведе извънредна отчетно- изборна конференция на Тракийския женски съюз в България (ТЖСБ) към Съюза на тракийските дружества,  при предварително обявен дневен ред.

На конференцията присъстваха г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, чиято съставна структура е ТЖСБ, и заместник - председателят на Централното ръководство на Съюза Краснодар Беломорски.

Участие в конференцията взеха представителки на тракийски дружества от страната, по.голямата част от които бяха председатели на женските секции към тракийските дружества в София,  Пловдив, Регионално тракийско дружество Варна, Стара Загора, Казанлък, Созопол, Перник, Асеновград, Димитровград, Средец, Карнобат, Поморие, Ивайловград, Крумовград, Сливен, Нова Загора, Свиленград, с. Ген Инзово, Ямбол, Хасково и др. В работата на конференцията взеха участие и зам. председателките на ТЖС Стефка Костова от Бургас, Елена Алекова и секретаря - г-жа Папани Козарова.

Г-н Кр. Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България приветства участничките в конференцията като подчерта, че Съюзът разчита на приноса и ролята на жените тракийки за запазване на родовата памет. Той призова да се поставят интересите на организацията над личните такива, акцентира на част от важните прояви в дейността на СТДБ, и подчерта готовността на ръководството на Съюза да окаже пълно съдействие и подкрепа за развитието на ТЖС и за неговите инициативи.

Делегатите приеха отчета за дейността на ТЖСБ за периода 2014 - 2017 г., направен от г-жа Иванка Мечева-Колева - член на организационния комитет на конференцията. Направени бяха и конкретни предложения: за организационно укрепване на ТЖС, за неговата съвместна работа с международни женски организации, за съвместна дейност с ТНИ по издирване на история на ТЖСБ и съвместна инициатива с ТМСБ по канонизиране за новомъченици на избитите за християнската вяра тракийски бежанци. Бяха приети и направените от г-жа Елена Алекова  и от г-жа Папани Козарова  допълнения към отчета.

По време на последвалата дискусия,  бяха направени предложения за изменения в статута на ТЖСБ. Предложенията, които бяха приети са свързани с допускането на съпредседателството като форма на управление  на ТЖСБ и създаването на нов орган – Национален съвет.

Беше избрано ново ръководство с мандат от 3 години в състав: съпредседатели: Иванка Мечева-Колева от Стара Загора и Елена Мурджева от Поморие, Стефка Костова-Бургас - зам. председател, Светла Славова от Димитровград - секретар на ТЖСБ. Избран бе и Национален съвет на ТЖСБ. За почетен председател на ТЖСБ единодушно  бе преизбрана -г-жа Петра Мечева - възстановител на ТЖСБ.

Конференцията утвърди национална програма за работата на ТЖСБ и прие нови индивидуални членове в своите редици.

С оглед приемствеността и необходимостта от съвместна дейност между ТМСБ и ТЖСБ, съпредседателят на ТМСБ - Десислава Костова връчи като подарък на съпредседателите на ТЖСБ писмо от преди 80 години, с което ръководството на тогавашния ТМСБ се обръща към председателката на ТЖСБ с молба всички млади тракийки задължително да членуват и в ТМСБ.

Конференцията реши г-жа Иванка Мечева-Колева да изнесе доклад на Тракийския женски събор-поклонение в  с. Аврен, чиито организатори са Съюз на тракийските дружества в България, Община Крумовград, Тракийски женски съюз, Тракийско дружества „Тракия-1922” в Крумовград.

Беше приета Декларация (виж текста по-долу), в която се пледира за запазване единството на СТДБ и насочена срещу опити за неговото  разцепление. Чрез нея жените тракийки остро осъждат и се противопоставят на действията на някои председатели на дружества, насочени срещу нарушаване целостта на Съюза.


ДЕКЛАРАЦИЯ
на
делегатите на конференция на ТЖСБ,
проведена в София на 9 септ. 2017 г.

Уважаеми г-н Премянов,
Уважаеми дами и господа-членове на ЦР и ВК на СТДБ,
Уважаеми тракийци,

Ние, делегатите на националната конференция на ТЖСБ при СТДБ, не можем да останем безучастни към случващото се в тракийската организация. В един толкова съдбовен момент, когато организацията ни повече от всякога трябва да бъде единна, за да бъде просперираща, с болка и тревога ставаме свидетели на опити за разцеплението на Съюза. Едно разцепление, от което никой, най-малко тези които се опитват да го правят имат интерес. Нашата организация е възникнала като съюз, тя е нашето тракийско семейство. Кой, ако не организацията като такава ще продължи да защитава интересите на потомците на тракийските българи и националните ни интереси, както винаги го е правила?!

Ние, жените-тракийки, остро осъждаме това антитракийско поведение, остро осъждаме опитите за разцепление и се присъединяваме към Вас и Вашите усилия да съхраните СТДБ единен и силен.

Като жени, майки и тракийки оставаме верни на принципите, на целите и идеите на организацията и ще Ви подкрепяме всеотдайно в опитите Ви да защитавате тракийската кауза и да отстоявате правата на тракийци и националните интереси на България!


С уважение: Делегати на Конференцията на ТЖСБ
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн