Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“, СЕЛО ДЕБЕЛТ, ОБЩ. СРЕДЕЦ 13 – 14 април 2024 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Средец, Съюз на тракийските дружества в България, Тракийско дружество “Странджа“ гр. Бургас.

Под патронажа на Кмета на Община Средец инж. Иван Кичев

Националният фолклорен конкурс „С песните на Калинка Згурова” се организира за шести път, като през тази година ще се проведе в родното село на народната певица – с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас.

Конкурсът е на името на голямата странджанска певица Калинка Згурова и има за цел да се популяризира репертоара на певицата, да се съхранят песенните образци на фолклорното богатство от Странджа и Тракия.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

- Да се съхрани и популяризира певческото богатство на Странджа и на нейната гласовита представителка Калинка Згурова.

- Да се приобщи младото поколение и учениците към музикалния репертоар на Калинка Згурова.

- Да се създаде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования в областта на песенното ни фолклорно богатство.

- Да се покажат певческите достижения на колективи и от други възрастови групи, като се осъществи приемственост между поколенията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

- В националния конкурс „С песните на Калинка Згурова” право на участие имат индивидуални изпълнители от всички възрастови групи, както и вокални групи за автентичен и обработен фолклор от цялата страна, също без ограничение на възрастта.

- В конкурса „С песните на Калинка Згурова” всички индивидуални и колективни изпълнители участват общо с две песни, като едната задължително е от репертоара на певицата.

- За индивидуалните изпълнители, които ще се състезават за най-голямото отличие „Приз Калинка Згурова” е препоръчително да изпълнят две песни от репертоара на певицата.

- Индивидуалните изпълнители от IV-та и V-та групи се представят задължително с бавна /безмензурна/ песен – до 2 куплета, и бърза /хороводна/ песен – до 3 куплета.

- Вокалните групи изпълняват 2 песни, до 6 минути, една от които задължително от репертоара на певицата.

- Камерните вокални групи изпълняват две обработени песни, една от които задължително е от репертоара на Калинка Згурова, с общо времетраене на песните до 7 минути.

- Музикалният съпровод е по желание на изпълнителите и може да бъде с оркестър или на синбек.

- Редът на явяването на участниците се определя от организаторите, ако не са посочили предварително в заявката конкретно желание.

- Всички участници попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес или по електронната поща.

- Препоръчително е участниците да се представят с народни костюми.

- Конкурсът е без такса за участие.

- Всички участници получават грамота за участие.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

- Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи. Председател на журито е Калинка Згурова;

- Класираните изпълнители и групи получават награди и дипломи;

- Наградите са:

-  Първа, Втора и Трета във всяка възрастова група от трите категории /индивидуални изпълнители, вокални групи, камерни групи за обработен фолклор/;
- Приз „Калинка Згурова“ – диплом и плакет;
- Награда на Кмета на Община Средец;
- Награда на Съюза на тракийските дружества в България;
- Награда на Тракийско дружество “Странджа“ гр. Бургас.
- Изпълненията се класират в следните възрастови групи:

• Индивидуални изпълнители:
1. Първа възрастова група до 7 години;
2. Втора възрастова група от 8 до 10 години;
3. Трета възрастова група от 11 до 14 години;
4. Четвърта възрастова група от 15 до 19 години;
5. Пета възрастова група над 20 години.

• Вокални групи:
1. Първа възрастова група до 6 години.
2. Втора възрастова група от 7 до 14 години.
3. Трета възрастова група от 15 до 19 години.
4. Четвърта възрастова група над 20 години.

• Камерни вокални групи:
1. Първа възрастова група  до 14 години.
2. Втора възрастова група от 15 до 19 години.
3. Трета възрастова група над 20 години.

- Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.
* При заявено желание от страна на участниците организаторите осигуряват съпровод.
Пътните разходи, нощувки и дневни са за сметка на участниците или представляващите ги организации.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА:

Народно читалище “Светлина – 1924“ с. Дебелт, общ. Средец
13 и 14  април  – от 10:00 часа.

Заявки за участие по образец се приемат до 31.03.2024г., на адрес:

8300 Средец
Общинска администрация Средец
пл. ”България” № 8
или на имейл адрес: konkurs_kalinazgurova@abv.bg

За повече информация:
GSM: 0878556980 – Гергана Божилова – специалист култура;
           0888495959 – Лазар Налбантов – организатор.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“ с. Дебелт общ. Средец 13-14.04.2024 г.

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ТРИТЕ ИМЕНА: …………………….………………..…………………………………………

ДАТА И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ: ………..………..……………………………………………

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: ………………..…………………………………..

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………...……………………………………………………………….

АДРЕС: …..…………………………………………………………………………..………….

РЕПЕРТОАР:

1. …………………………………..…………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………..

ВОКАЛНИ ГРУПИ:

ИМЕ НА ГРУПАТА: …..………………………………………………………………………....

ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….…………………………………………………………...

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………………….

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..………………………………………..

АДРЕС: …...……………………………………………………………………………………..

I-ВА ГР. ДО 7 Г.□ II-РА ГР. 8-10 Г.□ III-ТА ГР. 11 -14 Г.□ III-ТА ГР. 15 -19 Г.□ IV-ТА ГР. НАД 20 Г.□

РЕПЕРТОАР:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..……..

КАМЕРНИ ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

ИМЕ НА ГРУПАТА: …..……………………………………………………………..…………...

ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….………………………………………………..…………...

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………..………….

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..…………………………………………..

АДРЕС: …...…………………………………………………………………………….………..
I-ВА ГРУПА ДО 14 Г. □      II-РА ГРУПА 15 - 19 Г.□            III-ТА ГРУПА НАД 20 ГОД. □

РЕПЕРТОАР:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЪПРОВОД:          □ ДА                              □ НЕ

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн