Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Декларация на Централното ръководство на СТДБ по повод опити на висши държавни органи на Република Турция за намеса във вътрешните работи на Република България

Относно: опити на висши държавни органи на Република Турция за намеса във вътрешните работи на Република България

Съюзът на тракийските дружества в България изразява своето безпокойство по повод продължаващите опити на висши държавни органи на Република Турция за намеса във вътрешните работи на суверенната българска държава.

В своята сто и двадесет годишна история ние не сме си позволили по какъвто и да било начин да засегнем турската държава, да и разпореждаме как да решава тежкия Тракийски въпрос. Проявявали сме толерантност и търпение с надежда, че Република Турция ще признае избиването на над 60 000 български мъже, жени и деца от редовната османска войска през 1913 година. Давали сме си сметка, че днешните турски правителства не носят отговорност за прогонването на общо 300 000 души, с каквото могат да носят на гръб, както и за заграбването на тяхната земя-частна собственост и имущество. Но тези турски правителства носят отговорност за това, че отхвърлят този исторически факт, че не желаят да започнат преговори за възстановяване на имуществените права на стотици хиляди български граждани, потомци на бежанците от Тракия и от Мала Азия. Българската държава също твърде дълго проявява необоснована мудност при разглеждането на този въпрос, който няма нищо общо с традиционните дипломатически отношения между нас.

България и Турция са държави-членки на ООН. Принципите за суверенитет и ненамеса във вътрешните работи един на друг са в основата на Устава на тази най-авторитетна международна организация. ДПС в продължение на дълъг период от време получаваше морална и материална подкрепа от Анкара. Дейността на тази партия доведе до турцизиране на българските мохамедани, до ислямизиране на българските цигани, до пряка външна намеса в религиозния живот у нас, до нежелателни последици за българския обществено-политическия живот. В услуга на интересите на Турция за прокламираното от турските ръководители възстановяване на влиянието на Анкара върху бившите територии на Османската империя. Сега друго, откритото протурско формирование - ДОСТ, с демонстративното съдействие на турските власти посяга на Конституцията на суверенната българска държава, нарушава обществения ред и регламента по предстоящите на 26 т.м. избори за Народно събрание.

Настоящето и бъдещето на българо-турските отношения са в пряка зависимост от спазването на добрия тон, от съблюдаването на принципите и нормите на международното право, от европейски подход към оценката и поведението на висшите ръководители на България и Турция. София вече даде пример за това. Призоваваме Анкара да я последва!

24 март 2017     

Централно ръководство на СТДБ


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн