Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Представители на ръководството на СТДБ се срещнаха с организаторите на проект, свързан с неправителствения сектор

Днес в Ямбол Кр. Премянов - председател на СТДБ и Михаил Вълов - заместник председател на ЦР на СТДБ и председател на ямболското ТД „Тракия”, се срещнаха с организаторите на проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, който се изпълнява от Сдружение на Общините от Югоизточен Регион (СОЮР) - Ямбол, Стара Загора, Бургас и Сливен.

В рамките на проекта са извършени сериозни проучвания и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики на територията на общините от СОЮР. Създадени са регионални карти, включваща информация за предмета на дейност и основни интереси на неправителствените организации и тяхната обществена активност.

Целта на тези дейности е да бъдат установени както дефицитите, така и потенциала за внедряване на ефективни механизми за гражданско участие в работата на общините, да бъдат изведени успешни модели за изграждане на капацитет за гражданско участие при дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни политики.

Резултатите от изследването ще бъдат предоставени на неправителствени организации като Съюза на тракийските дружества в България, който на територията на Югоизточния регион има изградени тракийски дружества в Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн