Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Национална тракийска конференция „100 години от разорението на тракийските българи”

Автор: Ваня Ангелова Иванова

Днес в Кърджали се проведе Национална научна конференция, посветена на 100 годишнината от разорението на тракийските българи.

Организатори на проявата са: Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт, Регионалният съвет на тракийските дружества - Кърджали, местното тракийско дружество „Димитър Маджаров".

Мероприятието започна с откриването на документална изложба на тема: „Не забравяй, но не отмъщавай”, подготвена от Тракийското дружество „Димитър Маджаров”, ДА ”Архиви” – Кърджали и Регионалния исторически музей. Я. Янев - председател на кърджалийското тракийско дружество и заместник председател на ВК на СТДБ и В. Златилов - директор на  ДА ”Архиви” – Кърджали представиха изложбата, в която за първи път се показват документи и снимки за живота на тракийци преди и след тяхното разорение.

Чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов награди с грамоти и книги 15 ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев” и СОУ „Отец Паисий” в Кърджали за отличното им представяне в националния конкурс „100 години от разорението на тракийските българи”. Той изрази задоволството си от факта, че в Кърджали има истинска школа по родолюбие.

Приветствия към участниците в конференцията поднесоха Кр. Премянов - Председател на СТДБ, Бисер Николов - Областен управител на Кърджали, Милко Багдасаров – депутат в 42-то НС. Поздравителни адреси изпратиха Сергей Станишев, министър Ангел Найденов и Комодор Димитър Ангелов - Началник на Военна академия "Г. С. Раковски". Конференцията беше уважена от Иван Комитски – Председател на ДАА, Иванка Таушанова – бивш областен управител на Кърджали, представители на тракийски дружества от цялата страна, от граждани на Кърджали и областта.

Целта на конференцията бе да предложи на съвременен прочит етнодемографските, социално-икономически и културни процеси в Тракия през ХХ век, да внесе в научно обръщение нови факти и документи, да потърси мястото им в колективната и индивидуална памет.

Конференцията бе открита с прочувствено слово от чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, председателстващ нейната първа част, по време на която основни доклади изнесоха: доц. д-р Р.Караганев (ИИИ-БАН), доц.д-р Г.Митринов (ИБЕ-БАН), проф.д-р Д. Порязов (ТНИ), доц. д-р Г.Михова, проф. д.ик.н. П. Найденова (ИИНЧ-БАН), проф.д-р Св. Елдъров (ИБЦТ-БАН), доц. д-р Св. Ракшиева (ИЕФЕМ-БАН) и П.Мечева (ТЖС)

Научната програма продължи под формата на сесии с научни съобщения, доклади и дискусии, разделени в няколко секции:

• В Първа секция, посветена на проблема за тракийските бежанци в международните и двустранни договори – исторически и съвременни аспекти, участваха д-р В. Стоянова (ИИИ-БАН), д-р Калина Пеева (ИБЦТ-БАН), д-р Б. Бужашка (ТНИ), П. Козарева (ТНИ), Георги Илиев (ТД - София).
• Във Втора секция, посветена на съдбата на тракийските бежанци в индивидуалната и колективната памет, участваха доц. д-р Л. Любенова (ИИИ-БАН), Т. Марева (РИМ-Смолян), д-р П. Карамитрева, П. Ходулов и Св. Караянева (Пловдив), д-р М.Маркова (ИЕФЕМ-БАН).
• В Трета секция, посветена на драмата на историята - сто години по-късно, участие взеха Я. Саръев (СУ-ИФ), И. Ангелова (ДА- Кърджали), Г. Димитрова (ДА- Кърджали), А. Попов (ИД- Хасково).
• В Четвърта секция, посветена на настаняването, оземляването и адаптацията на тракийските бежанци в България, участваха Д. Бурулянова (РИМ-Кърджали), ст.н.с. Г.Граматиков (ТНИ- Хасково), В. Златилов (ДА – Кърджали), д-р Кр. Узунова –(РИМ –Хасково), В.Ташкова – Кърджали.

Докладите от Националната конференция ще бъдат публикувани в специално издание. Всички, участвали в конференцията получиха книгата на Л. Милетич „Разорението на тракийските българи през 1913 година”.

Конференцията приключи своята работа с подкрепа на инициативите за внасяне на проекто декларация в Народното събрание в памет на събитията, свързани с разорението на тракийските българи, за внасяне на предложение в МОН по-широко да се застъпи в учебниците по история темата за разорението на тракийските българи и за преименуването на ГКПП „Маказа” в ГКПП „Тракия”.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн