Архив - Събития-Национални 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще

В продължение на два дни (28 и 29 ноември 2014 г.) в Централния военен клуб  в София, се проведе Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще.

Организатори на конференцията са Тракийският научен институт и СТДБ.

Конференцията бе, посветена на 80 годишнината от създаването  на  Тракийския научен институт.

Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България откри конференцията с изказване, в което припомни ролята на Тракийският научен институт като водещ фактор за превръщането на тракийската кауза в част от българската история, настояще и бъдеще.

Председателят на СТДБ награди със златен медал "Капитан Петко Войвода"  Българската национална телевизия, както и председателя на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - ген. Стоян Топалов, за активната им позиция в защита на тракийската кауза.

Приветствено слово от името на Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, произнесе Маринела Радева, началник на кабинета на вицепрезидента. Тя акцентира на значимото място и роля на СТДБ и ТНИ в опазването на тракийското историческо наследство. Успех, борбеност и единение бяха пожеланията от името на вицепрезидент Попова.

Дискусията на конференцията бе организирана около четири групи от проблеми, разделени в пет основни тематични направления, в които участие взеха водещи български учени като: Проф. Светлозар Елдъров, Чл. кор. проф.  Васил Проданов, д-р Ваня Стоянова, Доц. Геновева Михова, Проф. Пенка Найденова, Проф. Таня Неделчева, Проф. Петър Петров, Доц. Наталия Рашкова,  Д-р Боряна Бужашка,  Доц. Богдана Тодорова, Доц. Христо Гиневски, д-р Елена Петкова, Диана Терзиева, доц. Георги Митринов, Полк. о.з. доц. д-р Д. Зафиров, Д-р Красимира Узунова, Пенка Чакалова-Генева, Явор Саръев, Любомир Шопов, Папани Козарова, Василка Ташкова, Васил Василев, Панайот Маджаров и др.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн