Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Ръководството на СТДБ награди проф. Делчо Порязов с юбилеен медал „175 години от рождението на Капитан Петко Войвода“

Автор: д-р  Ваня Ангелова ИВАНОВА

Днес, 21 юни 2019 г., по решение на ЦР на СТДБ председателят на Съюза г-н Красимир Премянов връчи  юбилеен медал „175 години от рождението на Капитан Петко Войвода“ на видния деятел на тракийското движение проф. Делчо Порязов.

Проф. Порязов е роден през 1932 г. в с. Горно поле, Хасковско. Потомък е на бежанци от Беломорска Тракия. Средното си образование получава в гр. Харманли. Две години учителства в родния си край, а през есента на 1952 г. се записва да следва  във Висшия финансово стопански институт (ВФСИ) в гр. Свищов, днес Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

През 1957 г. завършва с пълно отличие и златен медал специалността „Финанси и кредит“. През с.г. е избран за асистент във ВФСИ, а през 1971 г., само на 38 години, става професор. Специализира финанси в Сорбоната - Париж и във Финансовата академия в Москва.

Името на проф. Д. Порязов е знаково в развитието на българското висше икономическо образование.  През 1968-1974 г. той е ръководител на катедра „Финанси и кредит“,  в периода 1966-1969 г. е избран за декан на Финансовия факултет, от февруари 1969 до ноември 1972 е заместник-ректор, а от ноември 1972 до м. януари 1975 г. е ректор на ВФСИ в гр. Свищов. Автор е на десетки монографии, студии, статии, доклади, рецензии и учебници в областта на бюджета, кредита, парите, националния доход и банковото дело.

Научните му постижения намират практическа реализация в управлението на икономиката. През 1984 г. е назначен за заместник-министър на финансите и успоредно с това преподава във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, сега УНСС. Хонорарите, получени от преподавателска дейност проф. Порязов дарява на ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов за изграждане на специализиран кабинет по финансово и банково дело.

От началото на 1989 г. проф. Порязов е назначен за вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Проф. д-р Делчо Порязов активно участва и в живота на българската научна общност. Той е дългогодишен член на Съюза на учените в България, а от 2004 г. до 2013 г. е председател на Управителния съвет на икономистите в България.

Специално внимание заслужава един малък, но изключително важен  щрих от биографията на човека Делчо Порязов. В края на 2002 г. в един столичен вестник се появи гневно писмо до премиера и до министъра на образованието, в което проф. Порязов се обяви против  предвиденото закриване  на училището в родопското село Припек. В знак на съпричастност и несъгласие с безумията на бюрократите, той дарява на село Припек 15 хиляди лева собствени средства за заплати и осигуровки на съкратените учители. Дали от неудобство или поради други причини, „реформаторите“ не закриват училището. С дарените от професора пари директорът ремонтира физкултурния салон на училището в Припек, а останалите пари се съхраняват в банка в Кърджали.

По повод на  случая „Припек“, проф. Порязов смята, че „на бюджета” не бива да се гледа от началническа камбанария. Като доказан финансист той твърди, че държавният бюджет е конструкция, която трябва да се съставя само след като се знаят потребностите и възможностите на всяка община в страната. Тази констатация е добре да осмислят съвременните български финансисти и законотворци, които прекрояват по няколко пъти бюджета, но дали от това има полза цялото общество?!?

Малко известен факт е, че с лични средства, дарени от проф. Делчо Порязов е построен и параклис в родното му село Горно поле, Хасковско. Неговите изяви на дарител записват името му сред имената на онези  родолюбци, които са оставили трайна диря в родната история чрез възвисяването на човешкия дух над меркантилното.

В защита на идентичността си като всеки тракиец, проф. Порязов има потребност да съхрани миналото на тракийските българи, тяхната история, традиции и културно наследство. Това е една от причините, поради която той ревностно защитава тракийската кауза. Неговата голяма болка е разпокъсана Тракия между България,  Гърция и Турция и геноцидът над тракийските българи, на който посвещава своята книга с идентично заглавие: „Погромът над тракийските българи през 1913 г“. Историческото съдържание на труда има съвременно значение. Професорът обобщава, че преднамереното, планомерно и масово изтребление на тракийските българи представлява геноцид, който е извършен от Османската империя две години преди арменския.

Заслугите на проф. д-р Делчо Порязов като учен, преподавател, общественик и родолюбец са високо ценени. Доказателство за това са отличията, които са му присъдени: „Заслужил деятел на науката”, ордените „Св. св. Кирил и Методий“, „Червено знаме на труда”, „Народна република България”. През 2008 г. става носител на най-високия орден на България „Стара планина” I степен за заслуги към Република България в областта на висшето образование и науката, както и финансовата теория и практика. Днес проф. Порязов прибави към колекцията си още една заслужена награда -  юбилеен медал „175 години от рождението на Капитан Петко Войвода“, връчена му за заслуги към тракийската кауза.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн