Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Споразумение за сътрудничество между СТДБ и Национална Асоциация Сигурност

На 4 юли 2018 г., Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България и о.з. полк. Чавдар Петров - председател на Национална Асоциация Сигурност (НАС), подписаха Споразумение за сътрудничество между двете обществено-патриотични организации.

Двете страни набелязаха мерки за съхраняване и развитие на традициите, нравствените ценности и идеалите на българския народ. Във връзка с това, ще бъдат провеждани съвместни дискусии, тематични масови прояви и други обществени мероприятия.

По време на срещата бе подчертано, че съвместната дейност на СТДБ и НАС придобива все по-голямо значение във връзка с тежките проблеми, с които се сблъскват българската държава и народ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн